Ajuts de l’estratègia alimentària de Catalunya

L’estratègia alimentària de Catalunya ofereix una línia de 9 ajuts per fomentar la transformació del sistema agroalimentari català.

Des de JARC, considerem que aquest tipus d’ajuts, tal com estan dissenyats, no resoldran les necessitats del sector productor professional agrari i ramader.

D’aquestes 9 línies, només una podria tenir encaix en el sector productor, depenent dels interessos del sol·licitant, malgrat les dificultats que el seu tràmit pot comportar:

  • Línia 1 (ajuts a mínimis): Que fa referència al càlcul del perfil de sostenibilitat ambiental de les explotacions agràries de Catalunya, que inclou el càlcul de la petjada ambiental de producte: només adreçada als sectors fruita dolça, horta i llet.

Aquesta línia vol incentivar que cada explotació amb l’aportació de dades conegui el seu grau de sostenibilitat. Com que el DACC encara no disposa de l’aplicatiu per calcular la petjada ambiental, en principi amb aquesta aportació de dades (sempre que es consideri que són vàlides) podries optar a aquest ajut, fet que implicaria sol·licitar l’ajut sense conèixer encara el teu perfil de sostenibilitat.

 

REQUISITS

Beneficiaris

Titulars d’explotacions ramaderes productores de llet.

Titulars d’explotacions agrícoles que:

  • > 50% de l’explotació sigui fruita dolça, amb un mínim de 2 ha.
  • Tinguin un mínim d’1 ha d’horta.

 

Objecte de la subvenció

L’obtenció de l’informe de sostenibilitat ambiental de l’explotació agrícola i/o ramadera.

 

Justificació ajut

No cal presentar factures ni justificants de pagament.

Per justificar l’ajut, només caldrà presentar l’informe de sostenibilitat.

 

Càlcul de l’import

Import total = Import fix de 360 € (despeses de formació i assessorament) + Import variable, en funció superfície per tipologia de cultiu o en funció d’URM (despeses de digitalització de dades).

 

Terminis

  • Sol·licitar: Des de l’1 de gener al 27 de febrer de 2023 (inclòs).
  • Justificar: 9 de novembre de 2023.

 

Als següents enllaços podeu consultar els butlletins explicatius de cada una de les 9 línies:

Línia 1: càlcul del perfil de sostenibilitat de les explotacions

Línia 2: Creació i millora dels obradors agroalimentaris compartits

Línia 3: Escorxadors, activitats annexes a la preparació i obtenció de carn i, establiments de manipulació de carn de caça

Línia 4: Projectes transformadors que promouen l’arrelament territorial dins del sector agroalimentari

Línia 5: Flexibilització de la normativa d’higiene i qualitat als petits obradors

Línia 6: Prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari

Línia 7: Relleu generacional de negocis d’artesania alimentària

Línia 8: Foment de projectes liderats per dones

Línia 9: INNOTRACK

 

El termini per sol·licitar aquests ajuts, finalitza el pròxim 27 de febrer (inclòs).

Categories