Sector Farratges

Cap Sectorial Farratges

Robert Jaimejuan Ribes, cap sectorial de farratges de JARC i COAG i vicepresident del Grup de Treball de Farratges dessecats del COPA-COGECA

Productor d’Alcarràs (Segrià)

info@jarc.cat
639 652 446