Sector Farratges

Cap Sectorial Farratges

Robert Jaimejuan Ribes, cap sectorial de farratges de JARC i COAG

Productor d’Alcarràs (Segrià)

info@jarc.cat
639 652 446