Com ens organitzem

Assemblea general i territorials

Formada pels associats i associades de l’entitat, els membres tenen la darrera paraula sobre les decisions que afecten a tota Catalunya o als diferents territoris.

Juntes territorials

Òrgan de representació territorial amb capacitat d’elevar propostes a les diferents assembles de cada zona (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona).

Junta territorial de Barcelona

Junta territorial de Girona

Junta territorial de Lleida

Junta territorial de Tarragona

Consell Nacional i Comitè Executiu

El Consell Nacional defineix les línies d’actuació en qüestions relatives a política agrària. Està format pels agricultors i ramaders que encapçalen les diferents sectorials i els diferents territoris.

El Comitè Executiu és el màxim òrgan de representació territorial de l’entitat. S’encarrega de les qüestions relacionades amb la gestió de l’organització i els seus membres formen part del Consell Nacional.

Caps sectorials (Consell Nacional)

Membres del Comitè Executiu

Xavier Vela

President Nacional

Joan Carles Massot

President de la territorial de Lleida

Joan Esteve

President de la territorial de Barcelona

Joan Biosca

President de la territorial de Tarragona

Quim Suñer

President de la territorial de Girona

Josep Bombardó

Representant dels territoris de muntanya