Sector Fauna Salvatge

Cap Sectorial Fauna Salvatge

Lluís Viladrich Xuriguera i Mauri Bosch Bernard, caps sectorials de Fauna Salvatge

productor de Tàrrega (Urgell) i horticultor de Viladecans (Baix Llobregat)

info@jarc.cat
639 652 446