La decisió del Ministeri de no pagar l’ajut nacional a la fruita seca és “una presa de pèl”

Titllem de “presa de pèl ministerial” la decisió de no executar el pagament de l’ajut nacional a la fruita seca. Resulta inacceptable i sorprenent que aquest suport econòmic, que ja estava compromès a la declaració de la PAC 2016 i 2017, no arribi finalment als productors. Els pagesos consideren que l’administració se’ns riu a la cara, eliminant l’ajut sense explicacions després d’anys de retallades en l’import unitari. Aquest, ha passat de fins a 120 euros per hectàrea el 2004 a 9 euros per hectàrea l’any 2015.

D’altra banda, senten que el Departament d’Agricultura no ha treballat pels nostres interessos. De fet, considerem que la postura de les administracions regionals és intolerable, perquè no només van deixar de contribuir amb la seva part corresponent de l’ajut, sinó que ara permeten aquest atropellament per part de l’Estat.

Recordem que aquesta ajuda per al manteniment i millora de la superfície de fruits de closca es venia atorgant des de fa més de 10 anys, quan el Ministeri va decidir eliminar-la a partir 2018 en contra de les reclamacions del conjunt del sector, i ara, oficialment es comunica que tampoc no es pagarà l’import pendent de les campanyes 2016 i 2017.

Aquest ajut suposa un complement important per a prop de 400.000 hectàrees d’ametllers de secà de tot l’Estat espanyol, situades en zones de pendent i escassa pluviometria on no hi ha una altra alternativa de cultiu. A Catalunya, el darrer any que s’ha pagat (2015), va beneficiar a 41.546 hectàrees.

El cultiu de fruits de closca, i les activitats relacionades amb el mateix, tenen una gran rellevància des del punt de vista social i econòmic a les zones rurals, generant teixit social, ocupació i ajudant al desenvolupament de la població al territori. A més, parlem d’un cultiu altament eficaç en la lluita contra l’erosió del sòl i la desertització.

En els últims anys, l’administració estatal ha anat reduint de forma considerable la dotació d’aquest ajut. Aquest fet, combinat amb un augment de la superfície de fruits de closca, ha provocat que en l’actualitat l’import d’aquest ajut sigui de 9€/hectàrea.

Categories