En defensa del camp: JARC s’oposa a la presència del llop a Catalunya

La preocupació per l’expansió de les poblacions de llop a Europa i les repercussions que això pot tenir per al sector ramader a Catalunya incrementa cada moment que passa. JARC considera que la coexistència entre ramaderia i llop és molt complicada, per no dir impossible, i s’oposa fermament a la presència d’aquest gran carnívor al territori català.

En un comunicat, l’organització recorda que el DACC ha creat un espai de treball per a discutir els aspectes més importants de la gestió del llop a Catalunya, però considera que aquestes mesures són insuficients. JARC exigeix garanties concretes per a protegir el sector ramader i evitar els danys que el llop pot causar a les explotacions agràries.

JARC ha traslladat al grup de treball del DACC una sèrie de mesures de gestió que considera essencials:

  • Geolocalització i monitoratge de grups de llops: Per poder donar avisos de presència a les explotacions ramaderes i prendre mesures preventives. 
  • Seguiment visual i estadístic de les poblacions de llop: Per a conèixer l’evolució de les poblacions i poder ajustar les mesures de gestió en conseqüència. 
  • Suport econòmic per a instaurar mesures preventives: Tancats, alertes, collars GPS, mastins… Les explotacions en territoris de presència de llop no haurien de sufragar cap cost o despesa. 
  • Indemnitzacions àgils i justes: Per a compensar els danys causats pels llops a les explotacions ramaderes. 
  • Pla de gestió: Establir un nombre d’individus per territori o conflictes màxims, a partir del qual s’hagi d’actuar amb l’eliminació o translocació dels individus. 
  • Fons propis per a ajuts al sector ramader: Els ajuts a les explotacions no poden ser a costa de cap PDR ni altres ajuts, han de tenir fons propis.

JARC fa una crida a les autoritats perquè prenguin seriosament les preocupacions del sector ramader i actuïn amb contundència per a evitar que el llop representi una amenaça per a la viabilitat de les explotacions agràries a Catalunya.

El sector ramader és un element clau per a l’economia rural i per al manteniment del medi ambient. No podem permetre que la presència del llop posi en risc el futur d’aquest sector.

JARC seguirà lluitant per a defensar els interessos del sector ramader i per a garantir la seva viabilitat a Catalunya.

Categories