El sector agrari català demana prioritat política i acció concreta per garantir el seu futur

En una sèrie de reunions mantingudes des de JARC amb representants de diversos partits polítics, el sector agrari català va abordar una àmplia gamma de temes d’interès crític.

Amb Carles Puigdemont de Junts, es va destacar la necessitat de gestionar eficaçment qüestions com la gestió de l’aigua i la sequera, les energies renovables i els aspectes fiscals que afecten el sector, entre d’altres. A més, es va posar èmfasi en la importància del model professional agrari per assegurar la continuïtat del sector i impulsar el relleu generacional.

En la reunió amb la vicepresidenta Laura Vilagrà i la secretària general Marta Vilalta d’ERC, es va col·locar l’agricultura en el centre de les polítiques del país, amb el suport de JARC. Es va ressaltar la necessitat de gestionar qüestions relacionades amb l’aigua, la fauna i la protecció dels municipis rurals, incloent-hi el suport als micropobles. Es va aconseguir un compromís per part d’ERC de prioritzar l’agricultura com a sector essencial i garantir que aquesta prioritat es reflecteixi de manera transversal en totes les àrees de govern.

Quant a la trobada amb el PSC, es va fer èmfasi en la falta de polítiques preventives i de planificació en el sector agrari, especialment en relació amb el relleu generacional. Es va subratllar la importància d’incorporar nous agricultors per mantenir un model d’agricultura professional, familiar i sostenible, donant resposta a les necessitats d’una població agrícola que en la dècada vinent veurà un significatiu nombre d’agricultors en edat de jubilació.

En resum, en totes les reunions es va instar als partits a valorar i reconèixer el sector agroalimentari català com a un element essencial i estratègic per al desenvolupament econòmic, territorial, mediambiental i social del país, amb un enfocament que consideri les necessitats immediates i les perspectives de futur del sector. Des de JARC lluitarem per aconseguir el que volem!

Categories