JARC recorda al DARP que avanci la bestreta de la PAC a l’octubre

Xavier Vela, president de JARC: “El sector agrari necessita aquesta injecció de liquiditat.” Malgrat que agricultors i ramaders han continuat treballant durant la pandèmia, han hagut de fer front a costos addicionals derivats de les mesures sanitàries, i molts d’ells han patit una forta davallada de les vendes pel tancament de restauració i hotels.

Aquesta ajuda de la Política Agrària Comuna és indispensable per a completar les rendes dels productors del camp i és la que fa possible mantenir els preus per als consumidors, tot i l’increment dels costos de la producció.

Com ja havia demanat l’organització agrària a principis de setembre, el DARP hauria d’ingressar la bestreta de la PAC el 16 d’octubre. L’entitat agrària traslladarà la seva petició a la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, en la reunió de la Taula Agrària que tindrà lloc el 5 d’octubre, amb els representants del sector.

Un dels punts claus de la reforma de la política agrària comuna és la simplificació dels tràmits, i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya considera que una bona manera de començar a posar-la en pràctica seria realitzar aquest ingrés el primer dia que la normativa ho autoritza, com solen fer altres comunitats autònomes.

Uns 42.000 pagesos esperen rebre aquesta bestreta, que correspon, en part al 70% del de pagament bàsic (greening, complement de joves i de l’ajut del règim de petits agricultors), el 16 d’octubre. “El sector agrari necessita aquesta injecció de liquiditat.”, recorda Vela i fa un repàs del panorama del camp des del confinament. Agricultors i ramaders han vist com augmentaven els costos de producció, en part, per les despeses afegides per seguir els protocols de la COVID-19.

A més, les conseqüències del confinament que han afectat especialment a alguns sectors (boví, oví i cabrum, vinya i vi) pel tancament del canal HORECA, els empresaris agraris han patit condicions climàtiques adverses (sequeres, excés de pluges, pedra, vent o inundacions), amb les consegüents pèrdues de producció i acumulació d’estocs.

Categories