A Catalunya, una explotació lletera mitjana perd 1.105 € al mes

L’organització agrària reclama al Departament d’Agricultura que concreti les dates del Pla de Suport del Sector Lacti Català, posposat des de fa un any.

La Llei de la Cadena Alimentària és inútil si el Ministerio no estableix organismes oficials de referència de preus. L’entitat insta al DARP a defensar l’Observatori de Preus de la Llet per complir amb aquesta funció a Catalunya.

La sectorial del Boví de Llet de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya denuncia l’agreujament de la situació que pateix el sector productor lacti català, que es veu forçat a vendre la llet per sota del cost de producció. Una granja mitjana catalana ha perdut el gener de 2020 703,2 € més al mes del que perdia mensualment el mateix mes del 2019, segons ha pogut calcular l’entitat amb les dades publicades per la Generalitat.

Càlcul de rendibilitat d’explotacions lleteres a Catalunya (gener de 2020)
Explotació Mitjana catalana:

181 vaques

147.375 litres / mes

Dades gestió per a una explotació mitjana

Preu mitjà de la llet gener 2020: 32,62 cèntims euro/litre. És a dir 0,3262 euros litre.

Ingressos totals (tenint en compte tots els ingressos, venda de vedell, etc.): 40,03 cèntims €/litre.

Cost mitjà producció: 40,78 cèntims €/litre. (tenint en compte tots els costos)

Llindar de rendibilitat: 33,37 cèntims €/litre

Preu de la llet – llindar de rendibilitat

0,3262 – 0,3337 = – 0,0075 € inferior per litre, 7,50 € cada 1.000 litres (de pèrdua).

Per a una explotació mitjana catalana

147.375 litres al mes x 0,0075 € = 1.105 € / mes de pèrdua

Font: Càlculs realitzats amb dades publicades per la Generalitat de Catalunya

 

Davant d’aquesta situació l’organització agrària ha sol·licitat al Departament d’Agricultura que concreti els terminis i l’estat de la tramitació del Pla de Suport del sector lacti català, que va anunciar fa gairebé un any, en diverses reunions mantingudes amb l’entitat.

També demana que el DARP faciliti Informació sobre les modificacions previstes al Decret d’Ordenació Ramadera que afecten les explotacions lleteres, relatives a la limitació de volums, bioseguretat, entre altres, i que preocupen al sector.

L’entitat insta al Departament d’Agricultura a defensar i fer totes les gestions necessàries perquè l’Observatori de Preus de la Llet sigui l’organisme oficial de referència a Catalunya. Es tracta d’evitar la indefensió en la qual es troben en l’actualitat els productors, a l’hora de signar contractes. Des de l’entrada en vigor d’aquesta nova legislació, els contractes han d’incloure obligatòriament el cost de producció, per evitar abusos. Suposadament aquests canvis legals havien de servir per a un repartiment més equitatiu dels beneficis entre les diferents baules de la cadena. La realitat demostra que si les Administracions no designen els organismes oficials que han d’establir els costos de producció a tenir en compte a l’hora de referenciar el preu en els contractes, la mesura resulta ineficaç per als productors de llet, afirma JARC.

Categories