JARC demana que es concreti com es garantirà un preu just pel productor

L’entitat està expectant de com serà l’aplicació a la realitat del Decret, i considera cabdal que el CadeCAT controli que es compleixi la Llei.

L’organització celebra que s’hagi restablert la situació respecte a la tributació dels ajuts a la incorporació de joves i puguin novament fraccionar el pagament de l’IRPF en quatre anys, gràcies a la pressió que ha dut a terme l’entitat agrària.

26 de febrer de 2020. Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya valora positivament, com a primer pas, el Decret sobre la Cadena Alimentària anunciat ahir pel Ministerio de Agricultura però el qualifica d’insuficient. Segons Xavier Vela, president de l’organització agrària, “estem expectants de com serà la seva aplicació a la realitat i de qui exercirà el control perquè es compleixi i sigui efectiu”.

A Catalunya el CadeCAT és l’òrgan adscrit al Departament d’Agricultura, responsable del control de les relacions comercials de la cadena alimentària. Malauradament JARC ha denunciat en diverses ocasions que aquest òrgan competent, com ho era abans l’AICA, han de vetllar de manera més activa perquè la baula del sector productor deixi de ser la més dèbil. L’entitat agrària dubta de què pugui exercir el seu paper de control del compliment del Decret, si no se’l dota d’estructura i recursos, com fins al moment.

JARC celebra que s’hagi restablert la situació respecte a la tributació dels ajuts a la incorporació de joves i puguin novament fraccionar l’IRPF en diversos exercicis, gràcies a la pressió que ha dut a terme l’entitat agrària des de 2014

JARC puntualitza també que s’ha de veure si la indústria i la distribució acceptaran els preus. No es pot perdre de vista la posició de domini que tenen respecte al productor, i que en la realitat es tradueix en què, com succeeix en el sector lacti, es formalitzen contractes per sota dels preus de producció. “Ens cal el compromís del Govern per desenvolupar aquesta Llei”, afegeix Vela, “i que això no impliqui en cap moment una pujada del preu pel consumidor, perquè el marge de benefici és suficient per no haver d’encarir el preu de venda al públic”.

Per altra banda, JARC troba a faltar algunes de les mesures que el sector havia proposat en el seu pla de xoc al Ministerio, com la creació d’un registre de contractes per poder emprendre actuacions en cas de conflicte jurídic. Xavier Vela afegia que “faltaria posar sobre la taula altres temes rellevants com les assegurances, el finançament del sector o les tarifes elèctriques, entre d’altres.”

JARC celebra que s’hagi restablert la situació respecte a la tributació dels ajuts a la incorporació de joves i puguin novament fraccionar l’IRPF en diversos exercicis, gràcies a la pressió que ha dut a terme l’entitat agrària des de 2014. Durant el període 2014-2020 s’havien passat de considerar subvencions de capital a subvencions corrents com a ajuda a la renda, la qual cosa obligava el perceptor a haver de sufragar la totalitat de l’impost en el primer any.

Categories