Robert Jaimejuan, agricultor lleidatà, defensarà els interessos dels 120.000 productors europeus de farratge

Robert Jaimejuan, responsable del sector en JARC i COAG, ha estat reelegit vicepresident del Grup de Treball de Farratges dessecats del COPA-COGECA per als pròxims quatre anys.

Entre els seus principals reptes: promocionar internacionalment la qualitat de l’alfals espanyol i europeu i donar a conèixer els múltiples beneficis mediambientals de la seva producció.

L’agricultor lleidatà, Robert Jaimejuan (Alcarràs, 1974), defensarà els interessos de més de 120.000 productors europeus de farratge durant els pròxims quatre anys, després de la seva reelecció com a vicepresident del Grup de Treball de Farratges dessecats del COPA-COGECA.

Entre els principals reptes que es planteja durant el seu nou mandat, està el de promocionar internacionalment l’excel·lent qualitat de l’alfals espanyol i europeu i consolidar les exportacions al mercat xinès. A més, treballarà per a donar a conèixer a l’opinió pública els múltiples beneficis ambientals de la producció de l’alfals, necessaris per a l’alimentació dels remugants. “És necessari difondre els aspectes positius que implica aquest cultiu, lligat a la producció animal, que el consumeix, en gran part. El cicle del cultiu d’aquest tipus farratges permet fixar el CO₂, en capturar el nitrogen atmosfèric. Podem afirmar que capta més gasos d’efecte d’hivernacle dels quals produeixen els animals que s’alimenten d’aquest farratge, és a dir, redueix la contaminació. D’altra banda, també redueix l’erosió i millora l’estructura del sòl, en tractar-se d’un cultiu pluriennal. A més de constituir un refugi per a gran nombre d’insectes i animals, contribueix a la biodiversitat, afavorint l’apicultura”, ha subratllat Jaimejuan.

En l’àmbit estatal, el responsable de JARC treballarà per a lligar aquests avantatges als nous eco-esquemes de la PAC, ja que els beneficis mediambientals i la gran qualitat nutricional per a l’alimentació de remugants permet tancar un cicle molt beneficiós per a tots dos sectors. Es tracta, a més, d’afavorir un cultiu de proximitat i de cercle tancat. “Cal incrementar i revaloritzar el consum de l’alfals, per la seva aportació de proteïna en l’alimentació animal, de la qual la Unió Europea és deficitària, i per aquest motiu manté una gran dependència a les importacions de soia transgènica”, ha puntualitzat.

Robert Jaimejuan és agricultor professional, diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Lleida i Postgrau en Gestió Estratègica de l’Empresa Agroalimentària (PGEA) per la Universitat de Lleida. Gestiona una explotació mixta agrícola-ramadera de 600 ha d’alfals, 150 ha de plantes farratgeres, 350 ha de rotació de cereal i cultius agrícoles i de 4.000 bovins d’esquer a Alcarràs (Lleida).

Des de 2016, compagina la gestió diària de la seva explotació amb el càrrec de responsable del sector de farratges de COAG a nivell estatal i la vocalia en la Junta Directiva de l’Organització Interprofessional de Farratges Espanyols (AIFE). A més, des de fa 20 anys és el responsable d’aquest sector a JARC.

Categories