JARC i COAG s’oposen a la pujada de l’aportació econòmica dels ramaders a PROVACUNO

La direcció de Provacuno proposa duplicar l’aportació dels ramaders a la denominada extensió de norma. Dels 0,50€/animal de l’actualitat a 1€/animal en els següents exercicis.

En un context de pujada dels costos d’alimentació animal (+20%) i caiguda dels preus en el camp (-14%), els productors no poden assumir majors exigències.

Existeix una altra via per a enfortir el pressupost de Provacuno en la pròxima extensió de norma: aconseguir que els exportadors de boví viu per a sacrifici a l’estranger també abonin l’aportació econòmica obligatòria.

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i COAG, la coordinadora que els representa en l’àmbit estatal, no donarà suport a la proposta de pujada de l’aportació econòmica dels ramaders a la Interprofessional del Boví de Carn d’Espanya (PROVACUNO), després de la postura unànime dels responsables del sector de les unions regionals de COAG que van participar en l’última reunió online.

La direcció de Provacuno proposa duplicar l’aportació dels ramaders a la denominada extensió de norma: dels 0,50€/animal actuals, a 1€/animal en els següents exercicis. JARC i COAG consideren inassumible aquesta proposta davant la delicada situació que travessen les explotacions de boví en l’actualitat. D’una banda, els costos han registrat un significatiu increment davant la pujada de preus d’entre el 10% i 20% des de gener de 2020 de les dues principals matèries primeres per a alimentació animal, blat de moro i soia. Per un altre, des de la primera declaració de l’Estat d’Alarma (març 2020), s’acumula una caiguda del consum pròxima al 70% en el canal HORECA (hotels, bars i restaurants), que no es veu compensada per l’increment del 13% en llars. Aquesta situació ha repercutit en els preus percebuts pels ramaders, amb caigudes del 10% en anoll, 14% en vaques de categoria DO i 13% en vedells de 6-12 mesos.

“El sector ramader no percep que un increment tan acusat de l’aportació econòmica a PROVACUNO vagi a repercutir en una millora de la situació de mercat per al sector productor. En aquest sector, els ramaders i ramaderes estem suportant tot el pes de la crisi derivada de la pandèmia i no estem en circumstàncies d’assumir més exigències. Així ho exposarem en les pròximes reunions de Junta directiva de la Interprofessional”, ha subratllat el responsable del sector de boví de carn de COAG, Manuel Barahona.

En tot cas, COAG espera que pugui incrementar-se la recaptació econòmica per part de PROVACUNO per al pròxim període d’extensió de norma. Existeix una via per a això: aconseguir que els exportadors de boví viu per al seu sacrifici a l’estranger també abonin l’aportació econòmica obligatòria, igual que ja fan la resta d’operadors del sector. Aquesta organització porta defensant la recaptació a través dels exportadors d’animals vius des de l’any 2016, moment en el qual fins i tot va arribar a contemplar-se en la primera proposta d’extensió de norma de la interprofessional encara que, finalment, no va tirar endavant.

 

El boví a Catalunya

Segons les últimes dades disponibles, al mes de juliol la producció ha baixat un 9% respecte a l’any 2019 (recordem que la producció de 2019 va ser aproximadament un 4% en caps i un 5,7% en tones, superior a la de 2018).

Aquest descens va ser molt més significatiu amb la declaració de l’estat d’alarma, al març. Amb el tancament Horeca, i les reticències per anar a restaurants, es va produir un augment del consum a les llars catalanes de la carn de boví, però van disminuir els sacrificis, fet que demostra que aquest volum és insuficient per compensar la pèrdua del consum fora de casa. Com explica Joan Carles Massot, cap sectorial del Boví de Carn de JARC, “Cal tenir en compte que la restauració és el destí de la carn més noble de l’animal, aquelles peces amb un preu més elevat, que no han tingut sortida durant la pandèmia”. Durant els mesos de juny i juliol es va registrar un repunt, però és molt probable que amb les restriccions del tancament del canal Horeca, a partir de finals d’octubre s’hagi tornat a produir un descens.

 

Categories