JARC sol·licita que s’habiliti el trànsit a tractors per la C-15 durant la campanya agrària

Enguany, i amb previsió, l’entitat també demana que la maquinària agrícola pugui circular per la C-15, entre Igualada i Puigdàlber,  en ambdós sentits, durant la campanya de la collita de cereal i la verema.

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya ha presentat un escrit al Departament de Territori i Sostenibilitat perquè es permeti el trànsit excepcional de maquinària agrícola per la carretera C-15, entre Igualada i Puigdàlber, durant l’època de la collita del cereal i la verema, entre el 15 de juny i el 31 d’octubre (les dates proposades s’haurien d’acabar de fixar en funció de les necessitats de la collita).

JARC participa en matèria de mobilitat vinculada al sector agrari de forma activa, plantejant propostes, i reclamant que les persones que viuen i treballen a territori esdevinguin un criteri determinant en la planificació. En aquest sentit l’organització ha participat en l’elaboració del projecte de traçat i de l’estudi d’impacte ambiental “Millora general, condicionament de la carretera C-15, entre PK 13+000 i el 44+380, i la millora de la seguretat viària a la carretera C-37, entre el PK 68+850 i el 93+355. Vilafranca del Penedès-Vilanova del Camí-Manresa”. Tanmateix la promesa dels condicionaments i millores d’aquestes carreteres s’ha incomplert i  l’organització torna a demanar que es tracti l’adequació de les deficiències als vials alternatius de la C-15.

Categories