Reunió entre JARC i ERC al Parlament de Catalunya

El passat dimecres, es va celebrar una reunió al Parlament de Catalunya entre membres de JARC (Joan Carles Massot, David Álvarez, i Gemma Comajuncosa) i representants d’ERC (Marta Vilalta i Alba Camps). L’enfocament principal de la trobada va ser establir un marc de treball clar per a les reivindicacions del sector agrari. Amb determinació, van reiterar la importància de la Taula Agrària com a únic interlocutor legítim per a les demandes de la comunitat agrícola, destacant-ho en una moció presentada al Parlament.

Una altra qüestió crucial va ser el pròxim monogràfic sobre agricultura, programat per al 5 de març al Parlament. Es va acordar que aquest esdeveniment seria una oportunitat per treballar de manera conjunta amb les Organitzacions de Productors Agraris (OPA) per recopilar propostes que beneficiïn el sector agrícola en la seva totalitat. Aquesta col·laboració és vista com una via essencial per avançar en les qüestions agràries dins del marc legislatiu català.

La reunió no només va establir objectius a curt termini, sinó que també va assegurar la continuïtat de les converses i la coordinació futura. Es va acordar mantenir un contacte regular i programar reunions addicionals per abordar qüestions específiques i mantenir un diàleg fluid entre les parts interessades. Això reflecteix una voluntat compartida de mantenir el moment actual de mobilització i progressar cap a solucions duradores per als desafiaments del sector agrari.

En resum, la reunió entre JARC i ERC va representar un pas fonamental cap a una major cohesió dins del sector agrícola català. La reafirmació de la Taula Agrària com a principal interlocutor, l’avaluació de les mobilitzacions recents i la planificació del monogràfic sobre agricultura són indicatius del compromís de les parts per avançar en la consecució de les seves demandes. Amb la pròxima trobada amb altres grups parlamentaris, s’obre la possibilitat de continuar ampliant el consens i la col·laboració en aquesta important qüestió.

Categories