JARC presenta a PIMEC el prometedor projecte de COAG d’educació agroalimentària per a escoles

El passat dimecres, en una trobada entre membres de JARC i representants de PIMEC, es va donar a conèixer el fascinant projecte de COAG destinat a promoure l’educació agroalimentària a les escoles. La reunió, marcada per un clima de col·laboració, va demostrar un gran interès per part de PIMEC en aquesta iniciativa innovadora.

Durant la presentació, els membres de JARC van exposar els detalls del projecte, destacant la seva importància per a la formació dels joves en matèria d’alimentació i agricultura sostenible. Els presents van expressar el seu suport i disposició a col·laborar activament en la seva difusió i implementació.

Entre les propostes de col·laboració plantejades per PIMEC, destaquen la celebració d’una jornada dedicada al projecte, amb l’objectiu de sensibilitzar i implicar a un major nombre d’actors del sector. A més, es va acordar la programació d’una reunió amb l’Agència de Seguretat Alimentària per explorar sinergies i garantir el suport institucional necessari.

Un dels aspectes més rellevants de la trobada va ser la proposta de PIMEC d’incloure aquest projecte en una iniciativa pròpia de prevenció de riscos laborals. S’ha posat de manifest que una alimentació adequada dels treballadors té un impacte directe en la seva salut i, per tant, en la seva productivitat i benestar general.

La presentació del projecte de JARC-COAG a PIMEC no només va resultar en una gran acceptació, sinó que també va obrir les portes a una col·laboració fructífera i prometedora entre les dues entitats, amb la visió compartida de promoure una educació agroalimentària de qualitat i garantir la salut i el benestar de la societat en el seu conjunt.

Categories