Noves autoritzacions de plantació de vinya 2024

Període de sol·licitud: del 15 de gener fins el 29 de febrer del 2024.

Tràmit: nou E-RVC

Aquest any s’han posat a disposició dels sol·licitants, un total de 928 hectàrees que corresponen al 0,1% de la superfície de vinya de tot l’estat espanyol a 31 de juliol del 2023.

En el procediment de concessió s’apliquen uns criteris d’admissibilitat i de prioritat següents:

 • Requisits previs al 15 de GENER:
  • El sol·licitant ha de tenir a la seva disposició, en propietat, o en règim d’arrendament o parceria, demostrant mitjançant document (escriptura en cas de propietat o contractes arrendament/parceria) liquidat dels corresponents tributs amb data màxima 14 de gener de 2023, la superfície a plantar.
  • Permís de rompuda forestal aprovat abans del 15 de gener si la plantació de vinya es vol realitzar en recintes amb usos forestals.
  • Cal tenir autorització d’arrencada de vinya abans del 15 de gener si la plantació es vol realitzar en recintes amb usos vinya.
  • Capacitats i competències professionals adequades:
  • Tenir 5 anys, dels últims 10 anys, d’experiència professional acreditada per: estar donat d’alta a la Seguretat Social Agrària; ser titular de l’explotació en el REGEPA; ser el titular de la/les parcel·la/es en el RVC; acreditar, mitjançant el certificat d’assistència a cursos o seminaris de capacitació agrària amb una duració de 90 hores lectives en 3 anys.
  • Estar en possessió de titulació agrària: Formació professional, Tècnic superior o haver realitzat cursos d’instal·lació a l’empresa agrària amb duració mínima de 150 hores.
  •   Ser EAP amb resolució abans de 15/1 de l’any de sol·licitud.

 

 • Tenir una resolució favorable en l’ajut de primera instal·lació de joves agricultors amb data anterior a l’obertura del termini de sol·licitud.
 • Quan el sol·licitant sigui una persona jurídica, el soci majoritari amb el control efectiu, ha de complir algun dels criteris anteriors, o bé, almenys 3 dels darrers 5 anys, la persona jurídica ha tingut contractada una persona física que compleixi les condicions de titulació agrària. També ho pot complir amb un contracte amb persona jurídica o professional de prestació de serveis de 3 anys continuats dels darrers 5.
 • La persona sol·licitant no tingui plantacions de vinya sense autorització ni sense drets de plantació, en el moment de la sol·licitud ni en el moment de la concessió.
 • Criteris de prioritat:
 • Jove NOU viticultor: 1 punt
 • Jove viticultor amb bon comportament previ: 0,5 punts
 • Viticultor amb petita explotació  (0,5 – 8 ha) amb vinya: 2 punts
 • Viticultor amb mitjana explotació (8 – 20 ha) amb vinya: 3 punts

 

El límit màxim de superfície admissible per sol·licitant serà de 5 hectàrees. Si se’n sol·licita més cal indicar l’ordre de preferència.

Tots els recintes on s’hagi sol·licitat autorització de nova plantació han de constar a la DUN de l’any de la sol·licitud.

 

Les autoritzacions per a noves plantacions concedides tindran una validesa de màxim 3 anys comptabilitzats a partir de la data de la notificació de la resolució de la sol·licitud de l’autorització.

La plantació s’haurà de mantenir en règim d’explotació un període mínim de 5 anys i no es podrà vendre ni arrendar a una altre persona física o jurídica excepte per causes de força major.

 

IMPORTANT  :

L’any 2023 es va aprovar una limitació per la DOP Cava de 0,1 hectàrees pels anys 2023,2024 i 2025. I per tant no s’acceptaran noves autoritzacions de plantació de vinya amb destí Cava en aquests anys. Sí que es podran demanar per a altres denominacions d’origen.

S’ha aprovat restringir totalment les autoritzacions de replantació i  les autoritzacions de conversió de drets de replantació en les zones delimitades per la DOP Cava. Recordar que aquesta restricció és per a parcel·les que tenien varietats NO APTES per a la DOP Cava.

 

Per a més informació us podeu adreçar a l’oficina de JARC:

 

Vilafranca del Penedès (tel. 93 817 41 23 · penedes@jarc.cat).

Reus (tel. 977 59 05 78 · tarragona3@jarc.cat)

Terres de l’Ebre (tel. 977 44 30 67 · baixebre@jarc.cat)

 

Categories