El sector porcí Català amb molts reptes de futur per endavant

Tot i que els resultats d’enguany, en termes generals i de forma desigual, podríem dir que han estat positius pel sector, aquest te molts reptes de futur per encarar per tal de poder mantenir la viabilitat de les explotacions porcines.

 JARC reclama mes suport al sector per tractar la situació sanitària de les malalties que pateixen les seves explotacions i per reduir el fort increment sofert en l’assegurança de la recollida d’animals morts.

 A més a més, existeix preocupació per la normativa de benestar animal que pretén aplicar Europa, donat que podria posar en risc la viabilitat econòmica de les explotacions porcines catalanes.

 Recordar que, des del 8 de març de 2023 i fins el 8 de març de 2025, totes les explotacions s’han d’adaptar al RD 159/2023, entre altres mesures té la reducció de densitats a les granges, disposar de zones per poder aïllar els animals malalts, aquestes zones seran un 2,5% de la seva capacitat.

 

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya considera que el sector està fent els deures i un gran esforç en quan a la sostenibilitat ambiental i sanitària, però necessita suport per continuar millorant.

L’entitat reclama més suport per part de l’Administració pel que fa a la reducció de la forta càrrega burocràtica, així com, fomentar i potenciar la investigació i assessorament en temes sanitaris, per tal que els productors puguin recuperar la producció normal de les seves explotacions.

Un dels reptes que se’ns presenta és el de l’adequació de les nostres granges a les futures normatives de benestar animal, que es presenten des de Europa i l’Estat, i que poden suposar una reducció de l’11% dels ingressos de les nostres explotacions.

Des de JARC, per evitar aquesta incertesa, hem demanat un període transitori en l’aplicació de les normatives per evitar que es solapin i donin temps a amortitzar les inversions. També hem sol·licitat que, aprofitant el dubte que la Comissió Europea té en l’aplicació d’aquestes normatives i l’afectació que pot tenir en el sistema alimentari europeu; les granges existents no hagin de complir amb els requeriments de la modificació del RD 1135/2002, que implica, o bé una reducció de la densitat de la granja o fer front a una ampliació.

 

Unes cotitzacions rècord, però amb una incidència desigual, com a conseqüència de la reducció productiva per efectes sanitaris.

 

Aquest any 2023 ens ha permès sortir de dubtes en quan a certes tendències de mercat que ja es venien donant durant l’any anterior, com per exemple, la reducció de les importacions asiàtiques, on pel seu volum, destacar les que tenien destinació a la Xina, on s’ha produït una caiguda del 15% de tones exportades en els tres primers trimestres de l’any.

 

Degut a aquesta tendència produïda per la recuperació del gegant asiàtic i els problemes que Alemanya ha tingut per moure el seu producte a causa del focus de PPA al seu territori, juntament amb un lleuger descens de la cabana porcina europea, excepte a Espanya; la carn de porc catalana i espanyola, ha recuperat quota als mercats intraeuropeus on, aprofitant el neguit dels escorxadors per la falta de producte, en una situació de demanda superior a la oferta, hem aconseguit unes cotitzacions històriques fins a finals de juliol, amb també uns pesos de sacrifici alts.

 

En definitiva, un marge que, es tracta d’una bombona d’oxigen pel sector (tot i que com ja hem manifestat ha sigut desigual com a conseqüència de la reducció productiva per efectes sanitaris), per poder afrontar els reptes futurs.

 

Uns resultats positius tot i l’increment dels costos de producció, especialment degut a l’augment de preus de l’alimentació, la qual representa aproximadament el 70% del total dels costos de producció. De fet en els moments inicials de l’any, aquest cost suposava el 73% dels costos de producció, per acabar representant, el 69% a finals d’any.

Referent a la resta de despeses, que engloba; de personal, subministres, energia, administració, assegurances etc.. també han notat la pujada de la inflació, contribuint a un augment global dels costos de producció; i molt especialment, pel que fa al fort increment de l’assegurança de la recollida d’animals morts.

 

Tot i mantenir-se elevats els costos de producció, inferiors a 2022, les altes cotitzacions produïdes pel mercat han permès obtenir un marge anual mitjà pel 2023 de 0,329 €/kg viu, produint-se un augment considerable en relació el marge mitjà anual del 2022, el qual va ser negatiu, de – 0,035 €/Kg viu.

 

En quan a la desorbitada pujada de l’assegurança de recollida d’animals morts experimentada aquest any 2023, des de JARC s’estan efectuant molts esforços a través de reunions amb l’Administració i les pròpies empreses asseguradores, per tal de poder trobar una solució que sigui assumible i viable pel sector.

 

Més pressupost per augmentar els controls de PPA i la seva freqüència

Anualment, entren a l’Estat Espanyol un gran nombre de caps de porc, l’any passat es van superar els 3,2 milions d’animals importats d’espècie porcina, la majoria procedents de Països Baixos i Bèlgica. No és menys significatiu el nombre de camions amb bestiar boví que entren a través de la Jonquera procedents de Polònia, República Txeca o Bèlgica, que són o bé països positius en PPA, o bé, que no ho són, però han de travessar centenars de km per zones on s’ha detectat la malaltia.

El sector porcí català és de vital importància per mantenir gran part de l’estructura agrària catalana, associat també amb la fabricació de pinsos, produccions agrícoles o indústria càrnia. Per aquest motiu JARC adverteix fa anys que cal intensificar les mesures de bioseguretat per evitar l’entrada de la PPA al nostre territori, i ara més que mai en vista de l’expansió de la pesta porcina africana a Europa.

L’organització agrària ha demanat a l’administració que incrementi el pressupost dels controls de benestar animal a 1 km de frontera, com a mínim, 5 dies a la setmana, com a mesura de detecció d’animals infectats d’aquesta malaltia.

Integrats o no, tots formen part del sector porcí català.

 

Categories