Noves autoritzacions de plantació de vinya 2023

Període de sol·licitud: del 15 de gener fins al 28 de febrer de 2023.

On es demana: e-RVC

Aquest any, s’han posat a disposició dels sol·licitants un total de 1.407 hectàrees, que corresponen al 0,15% de la superfície de vinya de tot l’estat espanyol a 31 de juliol del 2022.

Criteris d’admissibilitat i prioritat aplicats en el procediment de concessió

Admissibilitat

 • El sol·licitant ha de tenir a la seva disposició, en propietat, o en règim d’arrendament o parceria, demostrant mitjançant document liquidat dels corresponents tributs amb data màxima 14 de gener de 2023, la superfície a plantar.
 • Capacitats i competències professionals adequades:
 • Tenir 5 anys, dels últims 10 anys, d’experiència professional acreditada per: estar donat d’alta a la Seguretat Social Agrària; ser titular de l’explotació en el REGEPA; ser el titular de la/les parcel·la/es en el RVC; acreditar, mitjançant el certificat d’assistència a cursos o seminaris de capacitació agrària amb una duració de 90 hores lectives en 3 anys.
 • Estar en possessió de titulació agrària: Formació professional, Tècnic superior o haver realitzat cursos d’instal·lació a l’empresa agrària amb duració mínima de 150 hores.
 • Tenir una resolució favorable en l’ajut de primera instal·lació de joves agricultors amb data anterior a l’obertura del termini de sol·licitud.
 • Ser EAP amb resolució abans de 15/1 de l’any de sol·licitud
 • Quan el sol·licitant sigui una persona jurídica, el soci majoritari amb el control efectiu, ha de complir algun dels criteris anteriors, o bé, almenys 3 dels darrers 5 anys, la persona jurídica ha tingut contractada una persona física que compleixi les condicions de titulació agrària. També ho pot complir amb un contracte amb persona jurídica o professional de prestació de serveis de 3 anys continuats dels darrers 5.
 • Cal que la persona sol·licitant no tingui plantacions de vinya sense autorització ni sense drets de plantació, en el moment de la sol·licitud ni en el moment de la concessió.

 Prioritats

 • Jove nou viticultor: 1 punt.
 • Jove viticultor amb bon comportament previ: 0,5 punts.
 • Viticultor amb petita explotació  (0,5 – 8 ha) amb vinya: 2 punts.
 • Viticultor amb mitjana explotació (8 – 20 ha) amb vinya: 3 punts.

El límit màxim de superfície admissible per sol·licitant serà de 5 hectàrees. Si se’n sol·licita més, cal indicar l’ordre de preferència.

Les autoritzacions per a noves plantacions concedides tindran una validesa màxima de 3 anys, comptabilitzats a partir de la data de la notificació de la resolució de la sol·licitud.

La plantació s’haurà de mantenir en règim d’explotació un període mínim de 5 anys i no es podrà vendre ni arrendar a una altra persona física o jurídica, excepte per causes de força major.

IMPORTANT

S’ha aprovat una limitació per la DOP Cava de 0,1 hectàrees pels anys 2023, 2024 i 2025. Per tant, no s’acceptaran noves autoritzacions de plantació de vinya amb destí Cava durant aquests anys. Sí que es podran demanar per a altres denominacions d’origen.

S’ha aprovat restringir totalment les autoritzacions de replantació i  les autoritzacions de conversió de drets de replantació en les zones delimitades per la DOP Cava. Aquesta restricció és per a parcel·les que tenien varietats no aptes per a la DOP Cava.

 

Per a més informació o si et cal un cop de mà, et pots adreçar a les següents oficines:

Vilafranca del Penedès (tel. 93 817 41 23 · penedes@jarc.cat).

Reus (tel. 977 59 05 78 · tarragona3@jarc.cat)

Terres de l’Ebre (tel. 977 44 30 67 · baixebre@jarc.cat)

 

Categories