Els productors en règim general d’IVA estan finançant la rebaixa de l’impost als aliments

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya ha fet arribar les seves observacions als grups parlamentaris, per tal que presentin esmenes al Reial decret al Congrés dels Diputats.

Malgrat que els consumidors gairebé no estan notant la supressió de l’IVA en la cistella de la compra, els productors en règim general de l’impost sobre el valor afegit es veuen obligats a finançar la mesura que va entrar en vigor l’1 de gener.

La supressió temporal de l’IVA suposa una nova càrrega financera per als productors afectats, que  han de fer-se càrrec de l’IVA durant més d’un any, fins que Hisenda els hi torni aquest l’import.

Des de l’entrada en vigor del Reial decret Llei 20/2022 de 27 de desembre, els productors de llet, formatge, oli, cereals, ous, llegums, tubercles, fruita i hortalisses han de continuar assumint l’IVA dels inputs necessaris per a la producció (pinsos, fertilitzants, energia, etc.), mentre que la venda dels aliments que produeixen n’estan exempts, o se n’ha reduït temporalment. Aquest fet els perjudica a efectes tributaris, perquè no podran reclamar l’IVA fins a finals d’any. Això implica que no els hi tornaran l’IVA suportat fins al 2024 (en alguns casos, a finals de l’any pròxim).

Fins a l’1 de gener, tant agricultors com ramaders repercutien, per una banda, l’IVA als seus clients (IVA meritat), i per una altra, suportaven l’IVA de les seves compres (IVA suportat), i ingressaven la diferència entre els dos trimestralment. Durant els pròxims 6 mesos, en canvi, l’IVA dels aliments bàsics ha quedat suprimit, mentre que el de l’oli i les pastes alimentàries passen del 10% al 5%.

A partir de l’entrada en vigor del decret, no podran reclamar l’IVA dels aliments que produeixen fins al desembre, però sí que han de mantenir l’IVA habitual davant els seus proveïdors.

L’organització agrària denuncia que aquesta situació es veu agreujada per a aquells agricultors i ramaders que s’han mantingut en el règim especial fins al 2022, però que per renúncia o exclusió en el 2023 estaran en el general. Aquests han de fer un inventari sobre tots aquells productes generats, però que no s’han venut o utilitzat, donat que tenen dret a la compensació del 12% i de la que no li serà tornat l’IVA fins a finals d’any.

L’entitat considera inadmissible que se sumi una nova càrrega financera als productors, en la situació actual. El sector agrari ha estat fortament castigat, tant des del punt de vista econòmic, ja que ha patit problemes de liquiditat amb una gran crisi de preus, agreujat per l’important augment del cost de les matèries primeres i energia, derivades del conflicte bèl·lic d’Ucraïna, més les pèrdues provocades per les climatologies adverses.

Categories