Ajut per a productors de materials vegetals de reproducció per fer inversions de bioseguretat en vivers

Ajut per a productors de materials vegetals de reproducció per fer inversions de bioseguretat en vivers corresponents a 2023, finançat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i pels fons Next Generation.

Termini per presentar les sol·licituds: fins al 13 de març de 2023, inclòs.

Objectiu de la inversió: Reforçar les condicions de bioseguretat en matèria de sanitat vegetal, amb un element determinant que és l’adequada prevenció de la propagació de plagues o organismes nocius dels materials vegetals de reproducció.

Qui el pot demanar?
Persones físiques o jurídiques inscrites com a productores al Registre d’Operadors Professionals de Vegetals (ROPVEG) i, per tant, autoritzades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a produir Materials Vegetals de Reproducció en algun o diversos llocs de producció següents: camps de planta mare de fruiters (inclòs olivera i cítrics) i vinya de categoria inicial, base i certificada, camps de planta mare de fruiters (inclòs olivera) i vinya de categoria CAC i estàndard, vivers de plançons de fruiters (inclòs olivera i cítrics) i vinya de categories certificada, CAC i estàndard, camps de material de reproducció d’espècies aromàtiques i ornamentals, camps de planta mare per a la producció de material forestal de reproducció, vivers forestals, camps de producció de llavors d’espècies hortícoles de categoria prebase, base i estàndard, i camps de material de multiplicació d’hortalisses.

Com fer la sol·licitud?
Les sol·licituds s’han d’adreçar per diferents plataformes, en funció de la naturalesa del sol·licitant:

  • Si són administracions públiques o una entitat dependent les que sol·liciten els ajuts, la tramitació la faran a través de la plataforma de tramitació electrònica EACAT (extranet de les administracions públiques catalanes) www.eacat.cat. Per trobar l’ajut primer heu d’identificar-vos i seguidament a l’apartat de tràmits heu de cercar l’ajut “ACC – Ajuts a productors de materials vegetals de reproducció per inversions de bioseguretat en vivers 2023”.

Obligacions dels sol·licitants
La concessió d’aquests ajuts comporta que les activitats que es duguin a terme compleixin amb les obligacions exigibles en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, inclòs el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient», i que les actuacions subvencionables no incideixin negativament sobre l’objectiu mediambiental de la protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes.

Per a més informació pots consultar el tríptic informatiu adjunt, contactar amb el Servei d’Ordenació Agrícola del DACC (produccioagricola.accioclimatica@gencat.cat) o amb nosaltres (info@jarc.cat).

Enllaç a la normativa reguladora.

Categories