Mesures especials, crema de restes agrícoles i eventuals pròrrogues del PRRV

El Departament d’Agricultura ha habilitat un canal a la seva pàgina web per tal que aquelles persones que necessitin realitzar cremes de restes agrícoles com a part de la seva activitat ho puguin sol·licitar individualment mentre durin les mesures excepcionals, sense perjudici de poder fer alternativament dita sol·licitud a través del seu Ajuntament.

Aquestes autoritzacions estan destinades exclusivament a les persones que es dediquen a les activitats agràries per realitzar aquells treballs necessaris dins del cicle dels cultius.

 

Pròrroga personalitzada per als sol·licitants del Pla de Reestructuració i Reconversió de la Vinya

Per altra banda, el DARP també ha informat que, davant la possibilitat que s’hagi d’allargar l’estat d’alarma decretat per la situació sanitària actual, analitzaran individualment autoritzar una pròrroga als sol·licitants del Pla de Reestructuració i Reconversió de la Vinya (PRRV) que hagin de finalitzar i certificar actuacions a 31 de juliol de 2020 i no ho puguin fer.

En la sol·licitud de pròrroga caldrà indicar quines actuacions no s’han pogut realitzar i els motius que han impossibilitat fer-les en el termini inicialment establert. Aquesta informació s’haurà d’enviar telemàticament al DARP, per tant, si us cal demanar-ho és importat que us poseu en contacte amb el vostre grup de tramitació de PRRV.

Categories