Informació actualitzada sobre els despalçaments a les explotacions agràries

Ahir el Ministeri d’Agricultura va publicar al BOE el nombre de treballadors que poden compartir un vehicle i en quines condicions als seus desplaçaments.

El transport públic, privat complementari i particular de persones en vehicles de fins a 9 places, inclòs el conductor, respectarà com a màxim una persona per cada fila de seients, mantenint la distància més gran possible entre els ocupants.

És a dir, en vehicle particular de 5 places, hi pot anar el conductor i un acompanyant en diagonal a la fila de seients del darrere. Per a vehicles amb més capacitat, una persona per filera de seients i sempre en diagonal els uns respecte als altres.

Categories