L’ACA respon a la demanda històrica de JARC de netejar les lleres dels rius

equip_dav

L’organització agrària es mostra expectant per l’anunci que va fer l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de què invertirà 1,5 milions d’euros en el manteniment de les lleres a partir de setembre, segons va manifestar a les reunions mantingudes amb l’entitat agrària a les Demarcacions Territorials de Barcelona i Girona.

5 de febrer de 2020. Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya valora positivament el canvi d’actitud de l’ACA, que va comunicar que enguany disposen de dotació pressupostària per invertir en la neteja de les lleres dels rius i els boscos de ribera a partir del mes de setembre, quan finalitzin les intervencions urgents relacionades amb els danys provocats pels temporals. El manteniment de les lleres és una reivindicació que l’organització agrària reclamava des de fa sis anys. L’entitat vetllarà perquè l’Agència Catalana d’Aigua compleixi els terminis plantejats a la trobada.

L’ACA ha demanat la col·laboració de l’entitat agrària per identificar els trams hidrogràfics més conflictius del territori i JARC s’ha compromès a realitzar un informe amb les dades de les quals disposa que hauran de ser validats per l’agència al març. A la reunió de Girona van assistir Joaquim Suñer, president de JARC Girona i cap sectorial d’Aigua i Regadiu de JARC; Martí Costal, representant del Ter i Fluvià, i per part de l’ACA el director de la Demarcació Territorial de Girona i l’adjunt de gerència per la coordinació territorial.

El canvi climàtic provoca que els desbordaments dels rius siguin cada cop més habituals, per minimitzar els danys, JARC fa anys que reivindica que es mantinguin netes les lleres dels rius, els barrancs, com també els afluents, que fa dècades que no es netegen. Aquesta vegetació concentra a més fauna salvatge, com porcs senglars, que suposen un problema afegit.

A la reunió de Barcelona, van assistir per part de JARC, el President de Barcelona, Joan Esteve; el cap sectorial de l’Horta, Mauri Bosch; i l’adjunt a Gerència per a la Coordinació Territorial de l’ACA i el cap de la Demarcació Territorial de l’ACA Barcelona.

L’Agència Catalana d’Aigua també es va mostrar receptiva amb les demandes relacionades amb la problemàtica del Llobregat i va manifestar que estudiarà les propostes de l’entitat agrària. Mauri Bosch lamenta però la falta de concreció i exigeix una resposta com més aviat millor a les demandes de JARC.

L’estructura hidràulica del Llobregat és obsoleta i resulta insuficient per canalitzar els volums d’aigua de pluja superiors 60-70 litres/m2. Aquest fet comporta la pèrdua d’una a dues collites cada any. En tractar-se d’una zona deltaica, limitada tant per les infraestructures, com l’aeroport, com per les restriccions que marca el parc natural, fets que condicionen de manera negativa als agricultors de la zona, que es veuen “doblement penalitzats”, explica Bosch. Respecte a la zona del Maresme, JARC va reclamar la reparació urgent dels danys del riu Tordera i la seva neteja com a mesura preventiva.

Categories