La normativa actual dels ajuts no permetrà cobrir les pèrdues reals

Segons JARC, les pèrdues de la majoria d’explotacions són molt superiors a les estimades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ja que les estadístiques de les quals disposen situen el rendiment mitjà de fruita dolça en 21.258 kg/ha, quan la mitjana, segons les dades de l’assegurança, és de 27.940 kg/ha.

L’organització agrària demana suport públic perquè cal millorar el sistema d’assegurances perquè s’adapti a la nova realitat climàtica i econòmica, i proposa al Departament que treballi per adaptar-lo i bonifiqui més les assegurances dels agricultors professionals.

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya ha participat avui en la reunió de Taula Agrària, que ha girat entorn dels imports dels ajuts per als productors de fruita dolça i fruita seca afectats per les gelades de principis d’abril.

L’entitat ha recordat que aquests ajuts són absolutament necessaris i imprescindibles per mantenir la producció de fruita dolça i fruita seca a Catalunya, i per poder continuar produint aliments per la societat. Episodis com aquest es repetiran, gelades, pedra, sequeres, hem de pensar en salvar aquesta campanya, però també en fer canvis en les assegurances per evitar haver de demanar suport econòmic en el futur.

Per evitar aquesta situació és essencial comptar amb un sistema d’assegurances potent i assequible per als productors, que s’adapti a aquesta nova realitat climàtica, i econòmica. JARC posa com a exemple el cereal que actualment està assegurat a 180€/tona, quan el preu de mercat és de 350-400€/tona.

En el cas de la fruita dolça, existeix una franquícia del 30%, és a dir, que aquest percentatge de la producció no està coberta, i està clar que els marges comercials dels últims anys no permeten assumir-ho.

JARC creu que cal treballar per millorar el recull estadístic perquè no respon a la realitat

L’entitat havia sol·licitat, en la reunió bilateral amb la consellera el passat 2 de maig, uns imports molt superiors als que proposa el Departament, i comptava que aquests només cobririen el 50% dels costos de producció dels afectats per les gelades. Tanmateix, els ajuts es calculen en base a uns valors molt inferiors. Com a exemple, les pèrdues de la majoria d’explotacions són molt superiors a les estimades pel departament, que situa el rendiment mitjà de fruita dolça en 21.258 kg/ha, quan la mitjana, segons les dades de l’assegurança, és de 27.940 kg/ha.

El DACC concretarà aviat l’import màxim per hectàrea que podrà rebre un fructicultor, i establirà 4 imports per als productors de fruita seca, segons si és de secà o regadiu i si es tracta del cultiu ecològic o convencional.

 

Els cereals necessiten suport immediat

JARC havia demanat en anteriors reunions que s’inclogués als productors de cereals en els ajuts, però el Departament ho va desestimar. L’organització demana al Departament que pressioni al Ministerio de Agricultura perquè doni suport econòmic a aquests productors, que han vist com la fauna i la sequera (un 40%) reduïen la seva collita en una manera alarmant.

Categories