JARC aconsegueix que s’habiliti el trànsit a tractors per la C-15 fins al 20 d’octubre

La Direcció General d’Infraestructures i Mobilitat ha autoritzat, a petició de l’entitat, que vehicles especials i maquinària agrícola puguin circular per la C-15, entre l’enllaç de Puigdàlber fins a l’enllaç d’Igualada (en ambdues direccions) durant la campanya agrària.

Durant l’època de sega i la verema, fins al 20 d’octubre (inclòs), es permet el trànsit excepcional de maquinària agrícola per la carretera C-15. No obstant això, aquesta circulació estarà condicionada per les restriccions i desviaments de trànsit que es poguessin derivar de les obres que desenvoluparan el projecte de traçat i l’estudi d’impacte ambiental de “Millora general. Condicionament de la carretera C-15, i millora de la seguretat viària a la carretera C-37, en els trams de Vilafranca del Penedès a Vilanova del Camí – Manresa.”

A causa de les obres d’ampliació d’un tercer carril a la C-15, enguany la circulació serà més dificultosa, ja que coincidiran maquinària d’obres i agrària, i caldrà extremar la precaució en aquest tram.

 

Trams autoritzats

En sentit Vilanova: entre l’enllaç de Puigdàlber (punt quilomètric 22+020) fins l’enllaç d’Igualada (punt quilomètric 44+180)

En sentit Igualada: Des del punt quilomètric 44+180 fins el punt quilomètric 22+020

Tanmateix, el Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori s’havia compromès a executar un seguit de millores a la xarxa actual de camins i carreteres locals, així com la construcció de nous camins per tal de millorar la mobilitat dels vehicles especials agrícoles i maquinària agrícola automotriu, dintre de les obres definides en el projecte constructiu: “Ampliació de xarxa de camins agrícoles i millora dels camins existents entorn de la C-15, entre el PK 10+900 i el 28+200. Olèrdola – Sant Pere de Riudebitlles

JARC participa en matèria de mobilitat vinculada al sector agrari de forma activa, plantejant propostes, i reclamant que les persones que viuen i treballen a territori esdevinguin un criteri determinant en la planificació. En aquest sentit, l’entitat ha participat en l’elaboració del projecte de traçat i de l’estudi d’impacte ambiental “Millora general, condicionament de la carretera C-15, entre PK 13+000 i el 44+380, i la millora de la seguretat viària a la carretera C-37, entre el PK 68+850 i el 93+355. Vilafranca del Penedès-Vilanova del Camí-Manresa”. Tanmateix, el condicionament i millora d’aquestes carreteres van amb molt retard.

Des de 2019, l’entitat ha denunciat que en el nou itinerari habilitat encara no reunia les condicions necessàries per la circulació de vehicles agrícoles i, per tant, s’havien d’incorporar certes millores especialment pel que fa al l’encreuament en l’últim tram del camí entre els enllaços de Puigdàlber i Torrelavit, abans d’arribar a la carretera BV-2126, i aquesta situació encara no s’ha solucionat.

Està previst que se celebri una reunió a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per informar de forma detallada sobre el projecte de les referides obres a tot el sector afectat, en el qual estarien presents les organitzacions agràries i ajuntaments, entre altres.

 

Categories