La Diputació de Tarragona i JARC al costat dels joves que s’incorporen al sector agrari

Fruit del conveni entre Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i la Diputació de Tarragona, que forma part del programa de dinamització rural, el 2021 hem ajudat a 18 joves a iniciar la seva activitat en l’àmbit agrícola i ramader, assessorant-los i donant suport amb la tramitació de l’expedient d’ajut d’incorporació. 

L’objectiu fonamental de la col·laboració entre les dues entitats és l’arrelament de la població al territori, facilitant l’accés de joves per garantir el relleu generacional, donant vida als municipis amb respecte pel medi ambient.

Cada cop més, els tràmits i la gestió de l’explotació agrària són més feixucs, per aquest motiu es fa imprescindible de l’assessorament professionalitzat que s’ofereix des de les entitats agràries com ara JARC, que els hi dóna eines per poder assolir una major estabilitat econòmica de les explotacions agràries i ramaderes, tot afavorint l’arrelament de la població al territori i una estructura territorial més equilibrada, amb una base agrària forta i preparada per als reptes del futur.

Un d’aquests joves, concretament una jove de Roquetes, és la Susanna Abella Duran, qui tot i tenir formació en administració i turisme, s’ha decidit a incorporar-se en l’activitat ramadera de l’aviram d’engreix. Continua així la saga familiar iniciada per l’avi, i que van seguir el pare, el germà, i ara ella. Sense dubte, un exemple d’estima pel sector agroramader i el territori.

Un altre exemple és el del Ramon Casadó Ulldemolins, un jove de 23 anys, que des de Móra d’Ebre s’endinsa en la producció ecològica d’olives per l’elaboració i comercialització pròpia, o el Josep Aguiló Rams, un altre exemple clar de saga familiar del món del vi de Batea.

La Sara Tramunt, apassionada de la natura, és una jove de Montferri de 33 anys que es va incorporar conreant tota mena d’hortícoles i una mica de fruita dolça per fer venda directa de cistelles a domicili. La Gemma Llorens, filla d’apicultor, de 23 anys i d’Alcover també ha decidit donar continuïtat a l’explotació apícola del seu pare.

Tots ells i elles són bons exemples dels joves amb empenta, que han decidit donar vida al sector agrari i al territori tarragoní.

NOTA: La Diputació de Tarragona, en el pressupost de l’exercici 2021, ha concedit la quantitat de 8.000,00 € a l’aplicació pressupostària 2021-1200-419-48901-01, per Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) per la dinamització rural. L’objecte d’aquesta subvenció nominativa ha estat la realització, durant l’any 2021, de l’assessorament tècnic i tramitació de l’expedient d’ajut d’incorporació al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a 18 joves que han iniciat la seva activitat en l’àmbit agrícola i ramader. JARC ha revertit citat import en bonificar el cost del tràmit d’assessorament de cada un dels 18 joves incorporats.

Categories