JARC sol·licita que s’habiliti el trànsit a tractors per la C-15 durant la campanya agrària

Enguany l’entitat també demana que la maquinària agrícola pugui circular per la C-15 a partir de la sortida 11, a l’alçada de la benzinera Petrocat Olèrdola Petit, i com a mínim, fins a la sortida 13 direcció Vilafranca del Penedès per poder incorporar-se a altres carreteres secundàries més directes.

L’organització alerta de la pèrdua temps i de rendibilitat que suporten els viticultors que entreguen raïm a Vilafranca del Penedès procedent de municipis més al sud, com el cas dels productors de Sant Pere de Ribes, que han de transitar pel Camí de la Serreta, un vial llarg, lent, i molt freqüentat per activitats d’esbarjo.  

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya ha presentat un escrit al Departament de Territori i Sostenibilitat perquè es permeti el trànsit excepcional de maquinària agrícola per la carretera C-15 durant l’època de la collita del cereal i la verema, entre el 20 de juny i el 20 d’octubre (les dates proposades s’haurien d’acabar de fixar en funció de les necessitats de la collita).

JARC participa en matèria de mobilitat vinculada al sector agrari de forma activa, plantejant propostes, i reclamant que les persones que viuen i treballen a territori esdevinguin un criteri determinant en la planificació. En aquest sentit de l’organització ha participat en l’elaboració del projecte de traçat i de l’estudi d’impacte ambiental “Millora general, condicionament de la carretera C-15, entre PK 13+000 i el 44+380, i la millora de la seguretat viària a la carretera C-37, entre el PK 68+850 i el 93+355. Vilafranca del Penedès-Vilanova del Camí-Manresa”. Tanmateix la promesa dels condicionaments i millores d’aquestes carreteres s’ha incomplert i  l’organització torna a demanar que es tracti l’adequació de les deficiències als vials alternatius de la C-15.

 

Trams que caldria habilitar

  • Entre Igualada i Puigdàlber. Aquest itinerari encara no reuneix les condicions necessàries per a la circulació de vehicles agrícoles, i més concretament, al tram abans d’arribar a la carretera BV-2126 i el nou itinerari entre els enllaços de Puigdàlber i Torrelavit.
  • Entre la sortida 11, a l’alçada de la benzinera Petrocat Olèrdola Petit, i com a mínim fins a la sortida 13 direcció Vilafranca del Penedès. Aquest tram reuneix les condicions òptimes per garantir la circulació amb seguretat dels tractors, permetent realitzar el trajecte pel carril dret i un ample voral.

 

Categories