Les assegurances s’han de redissenyar per respondre als efectes del canvi climàtic

JARC reclama que el Departament i el Ministeri d’Agricultura augmentin la subvenció destinada a Agroseguro perquè es puguin canviar les condicions de les assegurances agràries i ser assumibles per als productors.

L’organització demana que les condicions per afectació per fred siguin les mateixes que per la pedra i es periti per parcel·la. La majoria dels danys provocats pel fred en fruiters i ametllers no quedaran coberts perquè les franquícies són massa altes, s’haurien de reduir a un 10% sense augmentar el preu.

Ho hem pogut constatar amb els incendis provocats per altes temperatures de Ribera d’Ebre, l’excés de pluges que va provocar el míldiu a la vinya, els temporals del Glòria i el Filomena, aquest tipus de fenòmens meteorològics són cada vegada més habituals i les assegurances agràries no cobreixen més que un percentatge ínfim de les afectacions.

Les gelades produïdes aquest cap de setmana han afectat entre el 60 i el 100 per cent de la producció de fruita de pinyol, al Segrià; en pera, a l’Horta de Lleida podria arribar fins al 50 per cent. La fruita de pinyol i la de llavor tindria afectacions entre el 40 i el 80 per cent, també a comarques com el Pla d’Urgell, l’Urgell, la Noguera i el Baix Segre.

Tanmateix, la majoria de productors no veuran compensades les seves pèrdues o només un percentatge molt baix, ja que no s’avaluen els danys per parcel·la (els productors solen tenir cultius diversificats repartits en finques en diferents ubicacions) i les franquícies, en cas de danys per fred, són molt altes. Per aquest motiu, JARC reclama al Departament i el Ministeri que augmentin les subvencions a l’asseguradora perquè puguin millorar les condicions dels seus serveis, sense apujar el cost.

Els cultius d’ametlla tradicional, la primerenques llargueta i marcona, especialment amb les valls i zones fondes, també han patit una afectació de fins a un 70%. Els cultius de varietats de floració més tardana situats en regions fondes, també han sofert danys, donat que enguany s’ha avançat la floració. La situació respecte a l’assegurança per fred és similar, i per tant reclamen també que abaixin les franquícies i es valorin els danys per parcel·la i no per explotació.

Altres cultius com la vinya, cereals o farratges s’han pogut veure afectats en menor mesura i estan valorant els danys. Un altre factor que caldria tenir en compte a l’hora de redissenyar les condicions de les assegurances agràries són els potencials productius, que Agroseguro estima a la baixa, de forma que quan es produeix un sinistre perjudica l’agricultor.

Les assegurances, segons l’entitat haurien de tenir un cost assumible per les empreses agràries i una cobertura adequada a la realitat del canvi climàtic. Segons Isabel Vidal, cap sectorial de la vinya de JARC, el que també seria desitjable és que els productors rebessin un preu digne per la seva producció, de manera que poguessin fer front a la despesa de l’assegurança.

Categories