JARC s’asseu amb la Generalitat per reclamar mesures urgents contra els danys de fauna salvatge

JARC ha mantingut una reunió recent amb la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi per abordar la problemàtica dels danys de fauna salvatge que pateix el sector agrari. En la trobada, celebrada el passat 11 de juny, l’organització agrària va reclamar mesures urgents i eficients per tal d’avançar en una gestió cinegètica que doni resposta a aquesta greu problemàtica.

Entre els temes tractats i els compromisos assolits destaquen els següents:

  1. Més cursos d’habilitació per a la caça nocturna: El Departament d’Acció Climàtica (DACC) s’ha compromès a organitzar més cursos per a persones interessades a obtenir l’habilitació per a la caça nocturna. Això permetrà facilitar la realització d’actuacions d’autoprotecció dels cultius per part dels pagesos durant la nit.

  2. Ajut de munició focalitzat: JARC va demanar que l’ajut de munició es distribueixi de manera prioritària a les societats de caçadors que més actuacions de control de danys realitzin o que tinguin assignades més captures d’animals. El DACC va informar que en la convocatòria anterior es van repartir 200.000 euros en cartutxos d’acord amb les necessitats de les Agrupacions de Propietaris Cinegètics (APC) incloses en l’emergència cinegètica.

  3. Visors tèrmics nocturns: subvenció en estudi: L’organització agrària va sol·licitar la possibilitat d’atorgar una subvenció per a l’adquisició de visors tèrmics nocturns als caçadors que es comprometin a realitzar un nombre mínim d’actuacions nocturnes de control de danys. El DACC va mostrar-se receptiu a estudiar les possibilitats per a vehicular aquesta proposta, tot i que va reconèixer les dificultats per a la seva implementació.

  4. Autorització del calibre 22 per a control de danys: Una de les reivindicacions històriques de JARC és la de poder utilitzar el calibre 22 per al control de danys de fauna. Finalment, el DACC ha confirmat que es permetrà l’ús d’aquest calibre mitjançant autoritzacions excepcionals, sempre que es compleixin determinats requisits, com ara la participació en el curs de formació específic.

  5. Assegurances agràries: danys de fauna fora de les pòlisses: JARC va plantejar la necessitat que els danys de fauna no computin com a sinistres en les pòlisses d’assegurances agràries. El DACC va acollir favorablement aquesta proposta i es va comprometre a estudiar-la i treballar-la amb Agroseguro. Una de les opcions que es baralla és que l’Administració es faci càrrec dels recàrrecs a les pòlisses.

  6. Neteja de marges fora de la zona d’emergència cinegètica: L’organització agrària va demanar que es permetin les tasques d’estassades i neteja de marges també fora de la zona d’emergència cinegètica. El DACC va assegurar que ja s’estan autoritzant aquestes actuacions en els casos en què es detectin danys de fauna salvatge.

  7. Cabirol: gestió pilot i control de poblacions: El DACC va anunciar la convocatòria propera de la taula del cabirol per tal d’exportar el model de gestió pilot que s’ha executat al Pla de Manlleu. A més, JARC va proposar la possibilitat de vincular les captures de mascles a un nombre determinat de femelles per tal de controlar més efectivament les poblacions d’aquesta espècie.

Malgrat haver reclamat durant molt de temps aquestes mesures i moltes d’altres per a una gestió cinegètica eficient, l’Administració, tot i que a vegades ha admès els seus errors i ens ha donat la raó a posteriori, ha fet cas omís de les nostres peticions fins ara.

En definitiva, la reunió entre JARC i la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi ha servit per a posar sobre la taula la urgència de prendre mesures contundents per a fer front als danys de fauna salvatge que pateix el sector agrari. S’han assolit diversos compromisos.

Categories