JARC reclama a la Generalitat que pagui la bestreta dels ajuts de la PAC el 16 d’octubre

L’organització agrària alerta que el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural podria incomplir la data d’inici de pagament dels principals ajuts europeus a la pagesia, possible des del 16 d’octubre, malgrat que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hagi confirmat que totes les comunitats autònomes ja disposaran dels diners transferits i podran pagar a partir d’aquesta data. L’endarreriment del pagament dels ajuts, dotats en uns 210 milions d’euros, podria afectar uns 40.000 pagesos i ramaders catalans.

 

21 de setembre de 2023. Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) reclama a la Generalitat de Catalunya que mantingui el 16 d’octubre com a data d’inici de pagament de les bestretes dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) corresponents a 2023, tal com preveu la normativa.

L’endarreriment d’aquests pagaments afectaria uns 40.000 pagesos i ramaders de Catalunya i provocaria que en molts casos aquests professionals agraris es vegin obligats a augmentar, encara més, el seu nivell d’endeutament.

“Enguany hem viscut una situació de sequera extrema, i els pagesos i ramaders hem fet un gran esforç per mantenir les explotacions i produccions agràries malgrat les restriccions d’aigua i pèrdues econòmiques que hem sofert”, ha declarat Joan Carles Massot, president nacional de JARC.

Segons dades del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), prop de 40.000 productors han sol·licitat els principals ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC) corresponent a 2023 i el 16 d’octubre haurien de cobrar uns 210 milions d’euros, que suposen el 70% de la bestreta d’aquests ajuts.

“El conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, va declarar al mes de juny que no permetrien que cap pagès hagi de plegar per la sequera; per tant, ara  és el moment de demostrar que ens consideren un sector estratègic i aposten per la sobirania alimentària del nostre país”, ha afirmat Joan Carles Massot, president nacional de JARC.

L’organització agrària alerta que si la Generalitat de Catalunya no inicia el pagament de la bestreta el 16 d’octubre diverses explotacions agràries i ramaderes veurien perillar el seu futur.

El calendari de les ajudes del Ministerio preveu que a partir del 16 d’octubre les comunitats autònomes puguin començar a pagar les bestretes dels ajuts directes de la PAC, que enguany arribaran al 70% del total de l’ajuda. Finalment, entre l’1 i el 30 de juny de 2024 s’acabaran de completar aquests pagaments.

Cal destacar que en aquest cas el Departament només ha de gestionar els fons europeus que rep i controlar que les sol·licituds s’ajustin al que marca la normativa, no ha de fer cap aportació econòmica.

Categories