JARC i la FAC treballen sinergies per a un sector avícola competitiu i rendible

JARC i la Federació Avícola Catalana (FAC) van mantenir una reunió el passat 27 de juny per a abordar les problemàtiques que travessen les explotacions avícoles actualment.

Encara que amb divergències en certs punts, ambdues organitzacions van mostrar la seva voluntat de treballar conjuntament per a aconseguir un sector avícola competitiu i, sobretot, rendible.

Els temes tractats van ser:

  • Contractes d’integració: JARC va transmetre la difícil situació que viu el sector des de fa tres anys, amb una caiguda considerable de la rendibilitat de les granges, en alguns casos per sota dels costos de producció. Davant d’aquesta situació, l’organització considera que les integradores han de recalcular els preus pagats a les granges tenint en compte l’augment dels costos, assumint part o totalment el cost de càrrega, descàrrega i transports d’animals a l’escorxador.

    La FAC va mostrar comprensió i es va comprometre a defensar, a escala estatal, un model de contracte d’integració que inclogui l’increment anual de costos sofert per les explotacions.

  • Traçabilitat i marcatge dels ous: Donat que marcar els ous a origen és tècnicament difícil i els supermercats exigeixen sistemes de cria específics, les dues organitzacions treballaran conjuntament per a proposar a l’Administració un suport per a l’adequació i modernització de les granges d’aviram. La mateixa iniciativa s’aplicarà a les granges d’engreix amb relació a les exigències normatives de benestar animal.

  • Acumulació de dejeccions a les granges: A causa de la sequera, algunes granges d’aviram no poden donar sortida a la gallinassa, que s’acumula als femers amb el perill sanitari i d’inflamació que això comporta. JARC i FAC presentaran una petició a l’Administració per a trobar una solució i eliminar, almenys, el perill d’inflamació durant les altes temperatures de l’estiu.

  • Transferència tecnològica: Ambdues organitzacions treballaran en la realització de jornades d’interès per al sector.

JARC i FAC van posar de manifest la importància del diàleg i la col·laboració per a afrontar els reptes del sector avícola i garantir la seva viabilitat a llarg termini.

 

Categories