Jarc-coag sol·licita pròrroga del règim de retribució per a plantes de cogeneració de purins en la transició a plantes de biogàs

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, a través de la seva vinculació amb COAG, sol·licita formalment una pròrroga de dos anys del règim de retribució actual per a les plantes de cogeneració Gestora Purins d’Alcarràs GPA SAT 1395 CAT i l’ASSOCIACIÓ D’USUARIS DE LES PLANTES DE TRACTAMENT DE PURINS DE SANTA MARIA DE CORCÓ i LES MASIES DE VOLTREGÀ.

 Context i necessitat de la pròrroga

El 31 de desembre de 2024, aquestes plantes deixaran de percebre la retribució a l’operació regulada al Reial decret 413/2014, cosa que en faria inviable la viabilitat econòmica i forçaria el cessament de les seves activitats. Aquesta situació afecta aquestes granges, que ja han estat notificades de la suspensió d’activitats, però aviat seran moltes més a tot Espanya.

Impacte del cessament d’activitat

  • Ambiental: La suspensió de les plantes afectarà la gestió de dejeccions, augmentant el risc de contaminació i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
  • Econòmic: Els ramaders enfrontaran més costos per gestionar els purins, afectant la rendibilitat de les seves explotacions i resultant en la pèrdua d’ingressos per a treballadors i empreses.
  • Social: La comunitat local patirà un impacte negatiu a causa de la pèrdua de feina i la sostenibilitat de les granges.

Proposta de solució

JARC-COAG sol·licita una pròrroga de dos anys del règim de retribució actual per a:

  1. Garantir la continuïtat en la gestió de purins: Permetre que les plantes segueixin rebent i tractant els purins de les granges, evitant problemes ambientals i sanitaris.
  2. Mantenir la viabilitat econòmica: Facilitar la gestió de purins a un cost assumible per als ramaders, protegint la rendibilitat de les explotacions i l’estabilitat econòmica de la regió.
  3. Contribuir a l’equilibri territorial i socioeconòmic: Donar suport a l’economia local i promoure el desenvolupament rural sostenible.
  4. Facilitar la transició a un model sostenible: Proporcionar el temps necessari per reconvertir les plantes cap a un model basat en el biogàs, alineat amb els objectius d’energia renovable i economia circular.

Declaració de JARC-COAG

“La pròrroga del règim de retribució és essencial per continuar gestionant adequadament els purins a un cost assumible i per contribuir a l’equilibri territorial i socioeconòmic de la nostra comarca. La continuïtat d’aquestes plantes permetrà la transició cap a un model sostenible basat en el biogàs, beneficiant tant el medi ambient com l’economia local”, va afirmar Jaume Bernis membre JARC a l’executiva de COAG i ramader de porcí a Alcarràs.

Categories