JARC denuncia que cada mes tanca una explotació lletera a Catalunya

L’entitat considera un contrasentit que Espanya i Catalunya siguin deficitàries en llet i en les 3 últimes dècades hagin perdut el 90% dels productors de llet catalans.

El preu per litre que percep el productor de llet català fa anys que es troba per sota del necessari per assegurar la seva rendibilitat, el que representa milers d’euros de pèrdues anuals per als ramaders.

L’organització agrària ha demanat en una reunió amb la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, que el Govern defineixi quin model d’explotació lletera vol per Catalunya.

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya ha exposat al DARP la situació límit en la qual es troben els productors lleters catalans. El 90% d’explotacions han abandonat la producció lletera a Catalunya, en els últims 27 anys. En l’actualitat cada mes un productor de llet es veu obligat cessar la seva activitat. En canvi s’ha multiplicat per 14 els litres de llet produïts per explotació. L’any 1992 hi havia 4.329 explotacions lleteres, en l’actualitat només hi ha 432 titulars efectuant lliurament de llet crua, segons dades del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Donada la gravetat en la qual es troba el sector, l’entitat ha demanat que el Govern que defineixi el model lleter que vol per Catalunya i que aturi la imposició de càrregues inassolibles per part dels productors com son la futura Llei d’Ordenació Ramadera, que implicarà haver de fer noves inversions en les explotacions.

Roser Serret, cap sectorial del Boví de Llet de JARC, insta a les Administracions competents a vetllar perquè es facin complir els contractes lleters. Els productors es troben sovint en una situació de total indefensió, malgrat haver denunciat infraccions de la Llei de la Cadena Alimentària. Serret afegeix que les polítiques agràries i econòmiques haurien d’estar més adreçades a promoure i protegir la producció nacional.

Els ramaders no cobreixen els costos de producció

Segons un informe de conjuntura elaborat pel DARP, el 50,6% de les explotacions tenen un cens inferior a les 100 vaques, i amb tan sols el 6,9% dels productors, és a dir en l’actualitat 30 productors, produeixen el 41,9% de la llet de vaca de Catalunya. La simulació de costos projectada al mes de gener de 2020, segons aquest document, estima que el llindar de rendibilitat (preu que es necessitaria percebre per la llet) se situaria en els 33,37 ct. €/litre. El preu percebut de gener és de 32,62 ct. €/litre, és a dir, 7,5 €/1.000 litres inferior. Aquest import no s’ha assolit en els darrers 5 anys.

Evolució dels preus de la llet a Catalunya 2010-2020 (cèntims / litre)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
31,98 33,06 32,72 34,29 35,64 32,15 30,11 31,20 31,91 32,05 32,62
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Gabinet tècnic del Servei d’Estadística de preus Agroalimentaris de la Generalitat de Catalunya.

L’escenari creat pel càrtel de la llet fa dues dècades

Aquesta situació es va començar a gestar sobretot a partir de l’any 2000 amb l’anomenat càrtel de la llet. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència va sancionar les principals indústries làcties que operen a l’Estat de vulnerar les normes de lliure competència entre l’any 2000 i el 2013, ambdós inclosos. Durant aquest període, aquestes empreses van intercanviar informació sobre els preus de compra per abaixar els preus de la llet a percebre pels ramaders, portant moltes explotacions a la ruïna.

 

Categories