JARC denuncia l’abandó d’Agricultura del control de la fauna salvatge

L’entitat exigeix al Departament que posi en marxa els grups de treball, per entomar la tan postergada Llei de Caça.

Mauri Bosch, cap sectorial de la Fauna Salvatge de JARC, ha proposat a una reunió bilateral amb Agricultura, que el control cinegètic per danys de fauna estigui a càrrec de professionals. D’aquesta manera es distingiria la caça, que és una pràctica esportiva, del què és una mesura més de control per protegir les explotacions agràries.

Cal que es realitzin ja estudis de les diferents espècies per territori, que el Departament va anunciar fa més de 3 anys, per deixar d’actuar d’una manera reactiva i poder exercir un control més efectiu de les plagues.

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya va denunciar al Departament d’Agricultura de relegar el tema del control cinegètic. L’organització agrària recorda que el DARP ha incomplert el compromís de començar amb els grups de treball amb els diferents agents implicats, per preparar l’oblidada Llei de Caça, que fa més de tres anys que el Govern havia anunciat que era imminent.

JARC va instar al DARP, durant la reunió bilateral que van mantenir, a realitzar els estudis pertinents sobre les poblacions d’animals salvatges a Catalunya per poder dissenyar una estratègia efectiva i precisa a cada territori, que no passi només per caçar en les explotacions agràries on s’estan produint els danys, que serien només la punta de l’iceberg.

“Si l’agricultor té un camp de cereals i comença a perdre producció, ja treballa amb una rendibilitat baixa, té i tindrà un greu un problema, igual que a l’horta si es mengen la verdura. Amb els arbres fruiters, per exemple, si els tudons es mengen els brots, també comprometen la propera collita.”

L’entitat vol transmetre, per altra banda, tot el seu suport als caçadors, que es van declarar en vaga per l’augment significatiu en les sancions per infraccions, que en el cas de les més greus pot arribar a 120.000 €. Mauri Bosch planteja però, que seria necessari crear una figura professional pel control de la fauna salvatge, per separar el que és una pràctica esportiva de les mesures control i de prevenció de danys a agricultors i ramaders. Els agents rurals no disposen, segons l’entitat, de personal suficient, ni tenen el perfil adequat per dur a terme aquesta tasca. Bosch considera un greuge comparatiu que s’actualitzin les sancions per infraccions als caçadors, i en canvi, no es sancioni a tots aquells que no respecten els senyals de les àrees de caça.

L’estat d’alarma pel Covid-19 ha comportat un alt creixement de les poblacions de senglars, conills o tudons, entre altres. Els danys que aquestes espècies han comès durant la primera fase del confinament, en la qual es va prohibir la caça per danys en les explotacions, han malmès seriosament la seva viabilitat. El Departament però va establir un criteri difús a l’hora de concedir permisos durant el mes de març, basat en un criteri bastant ambigu, com que havia de comprometre la viabilitat de l’explotació.

El cap sectorial de la Fauna Salvatge de JARC, ha estat molt crític amb la prohibició de la caça durant aquest període, que ha portat als professionals agraris a una situació límit. S’haurien d’haver concedit moltes més autoritzacions, donat que “Si l’agricultor té un camp de cereals i comença a perdre producció, ja treballa amb una rendibilitat baixa, té i tindrà un greu un problema, igual que a l’horta si es mengen la verdura. Amb els arbres fruiters, per exemple, si els tudons es mengen els brots, també comprometen la propera collita.” Per aquest motiu JARC ha recriminat al Departament d’haver actuat molt tard.

Categories