L’agricultura espanyola perdria 585 milions anuals de fons de la UE de 2021 a 2027

La Comissió Europea proposa una retallada del 9% en els fons agraris. En el capítol d’ajudes directes de la PAC la reducció seria del 9,7% i en Desenvolupament Rural del 6,3%.

JARC demana que no s’apliquin aquestes retallades de pressupost perquè posarien en risc la sobirania alimentària. En cas que es tiri endavant amb la reducció, reclama que no afectin a les partides destinades a agricultors i ramaders professionals.

Considerem inacceptable qualsevol tipus de retallada en un context de greu crisi de rendibilitat de les explotacions i majors exigències mediambientals i costos dins del Paquet Verd Europeu.

La pèrdua anual del poder adquisitiu dels fons agrícoles per al sector agrari espanyol, seria de 585 milions d’euros, segons la base de la proposta sobre el marc financer 2021-2027 presentada ahir per la Comissió Europea, segons COAG, la coordinadora que representa JARC en l’àmbit estatal.

La proposta de la CE proposa un descens de la despesa agrària en termes reals (-9,1%), més dràstic en el pilar d’ajudes directes de la PAC (-9,7%) que en el capítol de desenvolupament rural (-6,3%), en el qual s’inclouen 15.000 milions d’euros del fons Next Generation per a afrontar la transició verda d’Europa. A Catalunya la reducció seria percentualment similar a la resta de l’Estat.

L’anàlisi comparativa realitzada per COAG quantifica aquesta “destralada” en 35.000 milions d’euros (repartits en 7 anys) per als fons globals de la PAC en tota la UE, respecte al marc financer 2014-2020. La pèrdua anual ascendiria a 5.000 milions €, dels quals prop de 600 milions € correspondrien a Espanya, atès que la participació del nostre país en els fons agraris és del 12%.

Preus 2018 (milers de milions)

Pressupost UE 2014-20

Proposta CE  2021-27

Diferència

Total Fons Agraris 383 348,3 -9,1%
FEAGA (ajudes directes PAC) 286 258,3 -9,7%
FEADER (Desenvolupament   Rural) 96 90 -6,3%
 Pes de la PAC 35,40% 18,83% -46,8%

En un escenari de greu crisi de rendibilitat de les explotacions agràries i majors exigències mediambientals, de lluita contra el canvi climàtic, i de benestar animal dins del Paquet Verd de la UE, i per tant, majors costos per als agricultors i ramaders europeus, JARC ha sol·licitat al President del Govern, Pedro Sánchez, a través de COAG, que estableixi aliances amb un altre països de la UE per a reorientar la proposta de retallada de la Comissió Europea i reforçar el pressupost de la PAC en el marc financer 2021-2027. “

A més, s’ha de tenir molt en compte que Espanya ha començat a ser contribuent net al pressupost comunitari, (com es pot veure en la següent taula), degut principalment a una disminució dels fons estructurals i de cohesió que arriben al nostre país (i que ara es concentren als països de l’Est d’Europa), per la qual cosa l’agricultura adquireix una funció essencial a l’hora de garantir retorns adequats per al nostre país dels fons europeus.

 

Evolució del saldo financer Espanya-UE (milions €)

2015

2016

2017

2018

 Aportació espanyola

11.067

11.454 11.151 12.066
 Pagaments Comunitaris

13.546

10.931 8.081 11.831
 Fons Estructurals i Cohesió

5.649

3.384 1.108

4.498

 FEOGA-O, IFOP, FEP

162

113 14

62

 FEAGA

5.584

5.494 5.435

5.468

 FEADER

1.169

901 664

897

 Altres

983 1.039 859

906

SALDO FINANCER

2.479

-523 -3.070

-235

Categories