JARC celebra l’entesa amb la Generalitat en bona part de l’ajut de la sequera per la vinya

L’organització professional agrària aprova que la Generalitat de Catalunya concedeixi un nou paquet d’ajuts per al sector de la vinya, que atenuï econòmicament l’impacte de la sequera al camp, seguint les seves recomanacions a la Taula Agrària, i que es prioritzi el suport tenint en compte si el productor és professional o no.

 

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) celebra l’entesa amb el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, i que el Govern català hagi aprovat els ajuts de la vinya, seguint les recomanacions de l’organització agrària. Gràcies a aquesta entensa, els ajuts es concediran prioritzant els productors professionals, que són els que han patit més els estralls de la sequera.

Amb l’acord assolit a la reunió extraordinària de la Taula Agrària, en la qual participà el Departament, les organitzacions professionals agràries i el món cooperatiu, la Generalitat assignà un ajut per sequera de 450 euros per hectàrea de vinya.

Tenen dret d’obtenir aquest suport tots els viticultors amb una declaració de collita per sota dels 8.000 kg, a partir de 3 hectàrees fins a 40 hectàrees per als pagesos professionals i fins a 20 hectàrees per als no professionals, amb l’obligació que assegurin les collites durant un període de cinc anys. No serà necessari que els agricultors facin cap petició específica, sinó que la Generalitat enviarà una resolució als productors que tenen dret a rebre’l i en cas que vulguin renunciar-hi podran fer-ho durant el termini establert.

Segons Jaume Domènech, cap sectorial de la vinya de JARC, “era molt important que la Generalitat entengués que no es tractava de concedir un ajut homogeni, sinó que els productors professionals que es dediquen a la vinya i que estan patint més la situació a la seva pròpia butxaca, siguin els que obtinguin una compensació més gran, respecte dels no professionals”.

Amb aquest nou ajut, la Generalitat concedirà un total de 160 milions d’euros al sector primari per compensar la minva en rendiment de les collites causada per la sequera extrema d’aquest 2023.

Malgrat que JARC celebra aquesta entesa amb la Generalitat, l’organització agrària va defensar fins a l’últim moment que aquest ajut es concedís també tenint en compte el tram d’afectació i que els productors més afectats per la sequera cobressin més que els que no ho han sofert tant, però no va aconseguir que aquesta petició fos acceptada.

Categories