Els únics interlocutors vàlids amb el DACC són les organitzacions professionals agràries

JARC ha celebrat una reunió bilateral amb el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) per reclamar un canvi en la manera de procedir del Departament. L’entitat ha volgut traslladar la seva indignació per haver ignorat les organitzacions agràries a l’hora de prendre decisions o comunicar-les en relació amb qüestions que afecten en gran manera al sector.

El Departament s’ha compromès a reunir-se a principis d’any amb l’organització agrària per abordar el Pla Estratègic de la ramaderia Extensiva, diversos temes relacionats amb la gestió de la fauna, i les zones ZEPA del Delta del Llobregat, entre altres.

L’organització demana al Departament que posi en marxa un pla de xoc per pal·liar els efectes de la sequera, que contempli una dotació per incentivar la modernització dels regadius.

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya s’ha reunit amb la consellera Teresa Jordà; David Mascort, secretari general; Jordi Aranda cap de Gabinet; Anna Barnadas, secretària d’Acció Climàtica; Oriol Anson, secretari d’Agenda Rural, i Carmel Mòdol, secretari d’Alimentació, en una reunió bilateral celebrada a petició de l’entitat.

JARC ha posat en relleu també que enguany encara no s’ha convocat la reunió ordinària de la Taula Agrària i la Taula de nova creació per la Sostenibilitat Agroramadera i Forestal. L’entitat ha reclamat el reconeixement i legitimació de les organitzacions agràries professionals com a únics interlocutors vàlids amb el del DACC, en la seva qualitat de representant legítim dels interessos i drets d’una part del sector agrari i ramader català.

Un exemple d’això és la manca d’informació i d’intercanvi amb caràcter previ respecte temes com l’ampliació de les Zones ZEPA del  Delta del Llobregat i Pla estratègic de la Ramaderia Extensiva a Catalunya 2021-2030; o en relació amb la resolució final de proposta de textos normatius de procediments que s’han comunicat i treballat inicialment amb el sector, com el de Producció Agrària Sostenible (PAS), del qual no s’ha fet seguiment i han acabat tenint constància a través dels mitjans de comunicació.

L’organització agrària ha plantejat al Departament altres qüestions que demostren aquesta falta de comunicació i desinformació cap al sector en el transcurs d’aquest any com és l’incompliment reiterat dels terminis de resolució d’ajuts com el Filomena; i la gestió bestreta PAC, tant pel que fa a falta de concreció respecte a la data de pagament, com l’endarreriment del seu pagament en alguns casos, que el DACC ha avançat que el farà efectiu la tercera setmana de desembre.

 

JARC proposa plans de modernització del regadiu per fer front a la sequera

Davant la greu situació de les reserves d’aigua, l’entitat proposa que el Departament desenvolupi els plans de modernització dels regadius, que garantirien un ús més eficient de l’aigua. Les explotacions necessiten suport econòmic per realitzar les inversions necessàries per modernitzar el reg, i demanen que el DACC hi destini dotacions extraordinàries.

 

Acció Climàtica celebrarà una reunió amb JARC per tractar el tema de la gestió de la fauna

Un tema que afecta en gran manera a agricultors i ramaders són els danys causats per la fauna salvatge. Donada la falta d’efectivitat dels processos participatius interns del DACC, com la creació de grups de treball relacionats amb el control de la fauna salvatge; l’incompliment de la creació de grups de treball interns en relació amb el procés normatiu de la promesa i futura llei de caça, l’organització agrària demana accions efectives immediates per part del Departament.

JARC demana al Govern que apliqui totes les mesures disponibles per reduir la densitat de la fauna salvatge, especialment en les zones crítiques, on es podria declarar l’emergència cinegètica. Un exemple d’això són certes zones de Girona, on  els senglars superen el llindar de 8 exemplars per quilòmetre quadrat.

L’organització està liderant una acció conjunta amb altres entitats del sector, per presentar al DACC una bateria de propostes amb relació a la fauna. El Departament ha anunciat que es reunirà amb l’entitat a principis de gener per tractar aquest tema amb caràcter urgent.

Categories