Devolució extraordinària de les quotes de l’impost sobre hidrocarburs

BENEFICIARIS

Els agricultors i ramaders que entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020 hagin tingut dret a la utilització de gas-oil bonificat per a ús agrícola i que efectivament l’hagi estat emprant com carburant en l’agricultura, ramaderia i silvicultura.

Els beneficiaris hauran d’haver estat inscrits en aquest període en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenedors del Ministeri d’Hisenda.

TERMINI SOL·LICITUD

Fins el 31 de desembre de 2021.

IMPORT

63,71 euros per cada 1.000 litres de combustible

DOCUMENTACIÓ

1.- NIF del sol·licitant.

2.- Tipus de màquina.

3.- En cas de vehicles matriculats, matrícula dels vehicles.

4.- Designació i número de fabricació de la maquinària.

5.- Volum de litres consumits.

6.- Data i número de factura de cada subministrament.

7.- Banc i el codi de compte corrent.

 

La sol.licitud s’ha de presentar telemàticament a l’Agència Tributària.

Si vols que t’ajudem a fer-ho, posa’t en contacte amb les nostres oficines.

Categories