Demanem més implicació d’ENESA i les integradores en la gestió de la retirada de cadàvers

Per tal d’augmentar la bioseguretat a les granges, l’organització considera que cal potenciar  l’adquisició de nous sistemes de tractament de cadàvers, com són els contenidors refrigerats i els d’hidròlisi. En aquest sentit, l’entitat planteja que ENESA els bonifiqui, en el cost de la pòlissa d’assegurances dels ramaders que els incorporin a les explotacions, i que les integradores assumeixin el cost de la compra i de la seva instal·lació.

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya ha proposat, en la reunió amb la Comissió de gestió d’animals morts en explotació, una major implicació de l’entitat estatal d’assegurances agràries (ENESA) i les integradores, tant en la gestió dels animals morts com del cost de l’assegurança, per tal d’aconseguir unes condiciones més favorables pels ramaders i assolir un model més sostenible amb el medi ambient, que alhora ofereixi un nivell més alt de bioseguretat.

Segons ha presentat Agroseguro, el pròxim pla d’assegurances per la retirada d’animals morts a les explotacions agràries veurà modificada la taula de bonificacions i recàrrecs, en funció dels sinistres esdevinguts durant les tres darreres campanyes anteriors. Aquest criteri pot resultar ser beneficiós per aquells que no hagin patit cap contratemps, però JARC ha alertat de què cal especificar les raons de sinistralitat, excloent aquells que no són responsabilitat del maneig del ramader sinó de causes alienes a l’explotació.

A la reunió, l’organització agrària ha demanat, per altra banda, una major implicació a les integradores, com a propietàries dels animals, en el sufragi del cost en aquesta línia d’assegurança, així com en el finançament de nous sistemes d’emmagatzematge de cadàvers a les granges.

L’entitat sempre ha apostat per sistemes que puguin elevar el nivell de bioseguretat i comportin millores a les explotacions, però sobretot, que no afegeixin un sobrecost als ramaders. Amb aquest objectiu, és necessari assolir un model de gestió sostenible amb la major participació d’explotacions possibles. Aquest fet implicaria un menor cost a les gestores i conseqüentment, produiria una disminució del preu de les assegurances.

L’organització agrària planteja que ENESA promogui la incorporació de nous sistemes de tractament de cadàvers, tant de contenidors refrigerats com d’hidròlisi, mitjançant bonificacions de les pòlisses d’assegurança, i que les integradores assumeixin el cost de la compra i la seva instal·lació. D’aquesta manera s’augmentaria el nivell de bioseguretat de les granges catalanes.

Categories