A favor d’una estratègia energètica planificada que respecti l’activitat agrària

JARC torna a afirmar el seu compromís amb el medi ambient i les persones de territori. L’entitat demana al Departament de Territori que la implantació de les energies netes es faci de manera ordenada, equilibrada, sense minvar la superfície de sòl agrari i respectant el valor paisatgístic i ambiental. Amb aquest objectiu presenta una bateria de propostes.

L’organització demana la revisió i modificació del Decret-Llei 16/2019 de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls de les energies renovables. S’ha de prioritzar l’ocupació de sòl urbà i que les instalacions siguin reduïdes i pròximes als punts de consum.

 

El desplegament de l’Agenda 2030, mitjançant els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i les 169 metes a assolir ha de ser el full de ruta per a avançar cap a un model de societat més just i respectuós amb el medi ambient. El Govern de la Generalitat, amb la Declaració formal d’Emergència Climàtica, va assumir una sèrie de compromisos, entre els quals figura el d’elaborar una estratègia territorial per a la implantació de les instal·lacions d’energia renovable, fonamentalment eòlica i fotovoltaica, necessàries per desenvolupar la transició energètica a Catalunya.

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya està a favor d’impulsar les energies netes, en la seva línia de compromís amb la sostenibilitat, però exigeix que es faci d’una manera planificada i ordenada, per evitar el desequilibri que s’està produint en determinats territoris.

El principal escull per arribar a aquesta distribució planificada de les instal·lacions és que encara no s’ha efectuat el desplegament de la Llei 3/2019, de 17 de juny dels espais agraris. Aquesta Llei hauria de fer possible una planificació territorial sectorial agrària de caràcter autonòmic, amb la finalitat de preservar i protegir els espais agraris com un recurs natural essencial per a la producció d’aliments i per la seva viabilitat econòmica.

Actualment, donat que no s’ha desplegat la Llei, són els municipis els que estan concedint els permisos per la instal·lació de parcs eòlics o fotovoltaics, sense una visió territorial més amplia i planificada, el que ha donat lloc la concentració massiva en determinades zones, qüestió que ha despertat una allau de crítiques. Segons Sisco Esquerda, cap sectorial de la fruita seca de JARC, de la manera que s’està actuant “s’encareix el sòl agrari i se’n redueix la seva superfície, les energies renovables no poden créixer en detriment de la sobirania alimentària”.

 

Propostes de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

L’entitat ha elaborat una sèrie de mesures que podrien per impulsar les energies renovables, també des de les explotacions agràries, sense reduir la seva capacitat productiva, perquè l’impuls de les renovables no vagi en detriment de la sobirania alimentària, i respecti el valor paisatgístic i ambiental del territori.

  • Fomentar les plantes de biogàs que permetin obtenir energia a partir de les dejeccions.
  • Fomentar l’aprofitament de les teulades dels edificis i de la connexió de la xarxa existent (amb la consegüent retirada de la qual ha quedat obsoleta).
  • Prioritzar la sobirania alimentària, preservant el manteniment dels professionals agraris al territori. No fomentar els parcs energètics en detriment d’hectàrees agràries productives per a l’obtenció d’aliment.
  • Afavorir la producció d’energia renovable en explotacions agràries pel seu posterior abocament a la xarxa. Suport econòmic i exempcions fiscals per als productors que efectuïn inversions en fonts d’energies renovables pel seu autoabastiment.
  • Moratòria en la concessió de llicències per part dels Ajuntaments fins a la revisió i modificació del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre.
  • Desplegament de la Llei 3/2019, de 17 de juny dels espais agraris, en relació amb la planificació territorial sectorial agrària, amb la finalitat de preservar i protegir els espais agraris com un recurs natural essencial per a la producció d’aliments i per la seva viabilitat econòmica.
  • Revisió i modificació del Decret-Llei 16/2019 de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls de les energies renovables.

Categories