“Les prioritats per cobrar l’ajut de collita en verd són un nyap”

JARC reitera que el pressupost per la collita en verd és “una vergonya”, després que es fes públic el repartiment de la superfície per sol·licitant d’aquesta ajuda per als viticultors. L’organització agrària considera que el resultat de l’aplicació d’aquesta mesura no és “ni equitatiu ni just”.

L’organització es reunirà dijous amb el Departament d’Agricultura per tractar sobre les mesures del míldiu, i confia en obtenir resultats més beneficiosos per a tots els viticultors afectats per aquesta malaltia.

L’entitat ja es va posicionar en contra de l’aplicació de les prioritats que definia el Real Decret regulador que establia mesures excepcionals per fer front a la pertorbació del mercat causada pel Covid-19 en el sector vitivinícola. Segons aquests requisits, es consideraven prioritàries per obtenir els ajuts per la collita en verd, en primer lloc de les parcel·les amb major superfície, en segon les les parcel·les que pertanyin a explotacions de titularitat compartida i, per últim, les parcel·les que impliquen una major retirada potencial de vi. Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya va valorar que amb aquestes condicions, el repartiment no seria equitatiu, i per tant, va presentar al·legacions en contra d’aquesta priorització.

Els criteris per establir la prioritat de concessió dels ajuts, han provocat que una part important dels sol·licitants hagi quedat exclosa  i que altres, per contra, en complir dues prioritats se’ls hagi concedit un coeficient d’aplicació molt alt. Per tant, la sensació dels viticultors que han vist denegada la seva sol·licitud és d’un fort desànim, i senten que s’ha comès una injustícia, per no poder pal·liar amb aquests ajuts la falta de compra de raïm, segons explicava la cap sectorial de la vinya de JARC.

Dijous l’organització agrària es reunirà amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per debatre sobre un ajut extraordinari per als viticultors afectats pel míldiu. Isabel Vidal confia que en aquesta ocasió, i  donat que es tracta d’un ajut que depèn exclusivament del Departament d’Agricultura de la Generalitat, el resultat sigui molt més favorable i equitatiu.

Categories