L’agricultura i la ramaderia compromeses en la mitigació del canvi climàtic

Lleida, 12 de desembre 2019. Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya ha celebrat una roda de premsa aquest matí, que ha comptat amb la presència de Josefina Plaixats, catedràtica d’agronomia de la UAB i experta en la relació-sòl-planta-animal i canvi climàtic; Jaume Bernis, cap del porcí de l’organització agrària, i Xavier Vela, president de l’entitat, sobre la implicació dels sectors agrícola i ramader catalans en la lluita contra el canvi climàtic.

La doctora Plaixats ha indicat en la seva intervenció, que “El sector agrari català és plenament conscient de l’escalfament, del canvi global i de les seves possibles conseqüències.” L’emissió de GEH del sector s’ha estimat a Catalunya en un 11% l’any 2017, valor molt inferior en comparació al de la suma de les emissions de la indústria, el transport i l’energia (74%), va remarcar Plaixats.

L’activitat agrària catalana té un gran valor econòmic, estratègic i territorial. A més de produir aliments proporciona una gran quantitat de béns i serveis relacionats amb la gestió del paisatge alhora que actua amb un gran respecte ambiental mitjançant la innovació dels sistemes de producció, ha afegit Plaixats, i ha remarcat que en aquest context “existeixen evidències científiques que mostren que la producció agrícola contribueix a la mitigació del canvi climàtic augmentant la capacitat de segrest de carboni atmosfèric al sòl, com ho fa l’agricultura ecològica, la de conservació i la bona gestió dels residus de collites.”

L’experta en remugants ha distingit entre el paper de la ramaderia extensiva i intensiva en la lluita contra el canvi climàtic. La primera, ben gestionada a través del pasturatge, contribueix també a la mitigació de l’efecte hivernacle perquè s’ha demostrat que les emissions de GEH són inferiors al segrest de carboni (representant un embornal del 0,6%). A més remodela el paisatge i disminueix el risc d’incendi.

La intensiva però compta amb la possibilitat de reduir les emissions ajustant de manera rigorosa la composició dels pinsos, innovant les instal·lacions, aplicant la ramaderia de precisió i optimitzant les pràctiques de gestió dels residus, aspectes que ja s’estan portant a la pràctica i que el sector s’ha fixat com a objectiu continuar millorant amb xifres concretes de reducció de contaminació en diferents formes. Finalment ha indicat que el Grup Intergovernamental pel Canvi Climàtic (IPCC) el 2019 insisteix en què la terra ha de seguir sent productiva per mantenir la seguretat alimentària.

Bernis ha convidat a la reflexió respecte a la imatge que sovint s’ofereix del sector, i ha fet al·lusió a què les 10 grans empreses que contaminen més a l’Estat són del sector energètic o dels carburants, i no en figura ni d’agricultura ni de ramaderia. “Se’ns acusa però sovint de ser els responsables del canvi climàtic.” De fet, concretava el cap del porcí de JARC “hem reduït de manera important les emissions de gasos, un 47% d’amoníac, un 15,3% de metà, i un 14,6% de GEH, i continuem treballant per aconseguir disminuir la contaminació en els pròxims anys”. Bernis ha fet esment de l’esforç i les millores que els ramaders, i agricultors, ja han aplicat arrel de la implantació del Decret de Dejeccions i Fertilitzacions des de juny d’enguany. A això haurem de sumar a partir de 2021, la implantació de les Millores Tècniques Disponibles, que s’aplicarà les granges de cria intensiva de porcs i aus de corral.

Xavier Vela va tancar la jornada reiterant un cop més el compromís que el sector agrari de continuar reduint les emissions de GEH.

Categories