L’ACA autoritza als agricultors a netejar les lleres per manca de pressupost

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya demana fa més d’una dècada que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) efectuï la neteja de les lleres. Davant l’escàs pressupost del qual disposa l’agència destinat a aquest propòsit i la seva inacció, per ara hem aconseguit arribar a un acord perquè els mateixos agricultors puguin dur-la a terme a les seves parcel·les, demanant autorització prèvia, per evitar inundacions dels cursos d’aigua no permanents com les rieres.

Hem mantingut reunions tant en l’àmbit català, amb el director de l’ACA, com amb les oficines territorials de l’agència, per recordar que era urgent que s’efectués la neteja de les lleres, per la qual només tenen competència ells.

Termini comunicació

Cal informar a la demarcació territorial de l’ACA un mínim de 15 dies hàbils abans d’iniciar l’activitat.

Actuacions i criteris permesos per l’ACA

  • No hi pot haver res en el curs de les rieres que obstaculitzi el pas de l’aigua.
  • Cal deixar una distància prudencial de llera sense treballar (1 o 2 m), però es pot mantenir net segant o desbrossant.
  • Dragar el fons de les rieres: Només justificadament per evitar inundacions o arrencar arrels de canyissars.
  • Arbres molt espessos a les lleres: Es podran aclarir.
  • Arbres grans que fan ombra als cultius: Escapçar a 5 m.
  • Permís per podar branques que envaeixin parcel·les de cultiu i obstaculitzin el pas de maquinària.
  • Si és indispensable eliminar un arbre aïllat, es pot substituir per un altre.
  • De març a juny: prohibit qualsevol actuació perquè niïn els ocells.
  • Els regs d’escorro no són titularitat de l’ACA i, per tant, no cal autorització. Però us recomanem consultar al tècnic de l’ACA per més seguretat.
  • L’ACA es planteja donar autoritzacions, de manteniment, per períodes d’1 a 4 anys, renovables si no hi ha incompliments.

Tramitació: sol·licitud d’autorització a través de la pàgina web de l’ACA

 

Categories