“La resolució del Fons Espanyol de Garantia Agrària és una vergonya”

Isabel Vidal, cap sectorial de la vinya de JARC, creu que amb l’aplicació d’un coeficient del 43% de la superfície sol·licitada de la collita en verd, la mesura esdevé inútil. L’organització agrària reclama a les administracions estatal i autonòmica que ofereixin línies de suport per compensar aquesta retallada de l’ajut i també per pal·liar els devastadors efectes del míldiu en la collita d’enguany de les vinyes ecològiques. 

La collita en verd és una mesura destinada a equilibrar els preus del mercat controlant la producció, en eliminar part del raïm. L’entitat ja havia advertit quan es van aprovar les mesures extraordinàries per fer front al Covid-19, que el pressupost assignat per la verema en verd (10.000.000 d’euros per a tot l’Estat) era del tot insuficient. Isabel Vidal va concloure que si no es dotaven de més recursos, aquestes ajudes resultarien “inútils”. Cal recordar que el Reial Decret regulador diu que l’objectiu és establir mesures excepcionals per fer front a la pertorbació del mercat causada per la pandèmia del Covid-19 en el sector vitivinícola. “Doncs mesures excepcionals sí” afegeix Vidal,  “però amb un pressupost lamentable.”

A Catalunya es van presentar 593 sol·licituds per a cobrir 2.227 hectàrees, per un import de 5.510.534,40 € (xifres que s’aproximen molt als expedients finalment admissibles). Això representa que als productors catalans se’ls hi aprovaran de mitjana el 43% de la superfície sol·licitada. L’orgnització agrària considera que “la resolució del Fons Espanyol de Garantia Agrària és una vergonya”.

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya tornarà a fer pressió, a través de COAG, en l’àmbit estatal, i al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè ofereixin més recursos als viticultors que han demanat la collita al verd, i també als afectats pel míldiu.

A la crisi de preus de l’any passat, enguany s’hi han sumat les conseqüències de la pandèmia i l’elevada afectació del míldiu de fins a un 50% o més segons el territori, tal com es desprèn dels resultats provisionals de l’estudi que està realitzant el Departament de Sanitat Vegetal. L’excés d’humitat provocat per les pluges, combinat amb altes temperatures, ha estat el caldo de cultiu perfecte perquè proliferés aquest fong a les vinyes d’Alt Camp, Alt i Baix Penedès, Pla de Manlleu, Priorat, Girona, la Conca del Barberà, Terra Alta i a la zona del Vall del Corb.

La peculiar climatologia d’aquesta primavera ha estat la causa de què malgrat que els viticultors han efectuat les pràctiques de control i tractaments preventius, hagi crescut ràpidament la seva afectació. Els danys han assolat, en alguns casos, fins a un 100% de les parcel·les. La situació ha estat especialment crítica per als viticultors ecològics, que recordem que representen el 34% de la producció vitivinícola a Catalunya (40% al Penedès), donat que es veuen limitats a l’hora de tractar la malaltia.

Categories