JARC demana que es posposi la data de la inspecció del sistema de detecció de fuites de basses de purins

L’entitat sol·licita que es tinguin en compte les dificultats que han patit els productors, derivades del Covid-19, i s’ampliïn les dates d’igual manera que es va fer amb els terminis de les DUN i les DAN, que es van ampliar per la pandèmia.

L’organització agrària, sense defugir del compliment de la normativa, ha presentat una sol·licitud al DARP perquè s’ajorni el termini que estableix perquè els ramaders buidin les basses de dejeccions líquides, com a pas previ a la inspecció tècnica, per aquells ramaders que no disposen de sistema de detecció de fuites o equivalents.

El Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables, en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries, estableix, per mitjà dels articles 8.2, 10.7 i 17.5, una verificació periòdica de la impermeabilitat, la integritat estructural i l’estat dels materials impermeabilitzants dels sistemes d’emmagatzematge de dejeccions líquides o semi-líquides externes a les naus, així com dels sistemes d’emmagatzematge en destinació (a la finca) de les explotacions agrícoles i els centres de gestió de dejeccions ramaderes.

La verificació periòdica s’ha de realitzar cada 6 anys, per part d’una persona tècnica competent, i en condicions de buidatge que permetin la inspecció. Enguany, les granges que han de presentar aquesta verificació, abans del 25 de juliol de 2020, les instal·lacions porcines i d’aviram, en zona vulnerable d’annex I i II. JARC té constància però, de què els tècnics que haurien de realitzar-les, encara no han rebut la formació per poder dur-les a terme.

L’organització ha presentat una petició al DARP perquè s’ampliï el termini, tenint en compte l’excepcional situació que ha implicat el Covid-19. Així mateix, considera que el període entre gener i maig seria més adequat pel buidatge, donat que durant aquests mesos els purins es podrien aplicar al màxim nombre de cultius.

L’entitat recorda que el sector ramader i agrícola ha continuat produint aliments, amb dificultats afegides derivades de la pandèmia, que han fet molt difícil poder realitzar les verificacions de les basses tal com estipula el Decret. Molts ramaders esperaven per fer aquesta comprovació, durant els primers mesos de primavera, però no han pogut, per falta de personal disponible per fer els controls.

Categories