La Paeria es compromet amb JARC a accelerar l’activació del pla de gestió de l’Horta de Lleida

L’organització agrària s’ha reunit amb a Miquel Pueyo, alcalde de Lleida, i amb el regidor David Melé, per tornar a tractar sobre els danys que la fauna salvatge està causant als pagesos d’aquesta zona de Ponent, i la suspensió de les llicències per a parcs solars i fotovoltaics.

Com a sistemes complementaris de gestió de fauna, l’entitat proposa la col·locació de gàbies, i demana que s’estableixi una taula de diàleg periòdica entre la Generalitat, l’Ajuntament, representants de JARC i els agents rurals, que la Paeria es mostra favorable a posar en marxa.

Les poblacions desmesurades de porcs senglars i altres espècies de fauna salvatge fa temps que ocasionen danys a les explotacions agràries de l’Horta de Lleida. Per aquest motiu, el passat dia 28 de gener, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya va enviar una sol·licitud per escrit a l’Ajuntament constrenyent a engegar el pla de gestió i control de fauna salvatge, com havia promès fa 7 anys, en declarar-la zona de seguretat de caça, i que en aquesta trobada s’ha compromès accelerar-ne la seva posada en marxa.

A Catalunya, tots els indicadors tècnics mostren l’existència d’unes densitats de poblacions de fauna salvatge desmesurades, que no troben prou aliment al medi natural. Per aquest motiu, envaeixen els cultius i provoquen greus danys als cultius. La proliferació descontrolada d’algunes espècies està afectant, en gran manera, als cultius de l’Horta de Lleida, minvant la rendibilitat de les explotacions i comprometent l’activitat agrària al territori, a part d’implicar un risc sanitari, i per la mobilitat.

L’any 2013, l’Ajuntament de Lleida va declarar l’Horta com a Zona de Seguretat de caça. Aquesta proposta va ser ratificada pel Consell Territorial de caça de Lleida, sota la promesa de posar en marxa un “pla de gestió i control de la fauna”, que encara no s’ha activat, i ha tingut com a conseqüència un fort creixement de les poblacions de senglars, conills, cotorres argentines i tudons, fins a arribar a la crítica situació que pateixen els pagesos avui. La situació es va agreujar a causa de la instauració de l’estat d’alarma i les restriccions de mobilitat, imposades per la pandèmia.

En conseqüència JARC demana que la Paeria doti dels recursos suficients per dur a terme les reformes que requereix l’Horta de Lleida per evitar els danys als cultius. L’entitat ha posat sobre la taula altres mesures complementàries pel control de la fauna com són la col·locació de gàbies, i s’ofereix a coordinar la seva gestió amb els Agents Rurals. Per últim, l’organització proposa la creació d’una taula de diàleg periòdica entre la Paeria, la Generalitat, representants de JARC i els agents rurals. L’Ajuntament de Lleida ha mostrat bona disposició a per adoptar aquesta mesura.

En la reunió, per part de JARC, Joan Carles Massot, president, Sergi Balué, cap de la sectorial de la Fruita Dolça, Jaume Bernis, cap de la sectorial del Porcí i Esmeralda Roureda, vicepresidenta de Lleida, també han tractat altres temes com, els macro parcs d’energia solar i eòlica o el Conveni que l’entitat està ultimant amb PIMEC Lleida per realitzar un cribratge massiu de tests ràpids d’antígens per tal de garantir la salut de les persones dins el sector agrícola i ramader i l’activitat empresarial.

La Paeria ha modificat l’ordenança aprovada el passat març per l’Ajuntament de Lleida amb la qual se suspèn la tramitació de llicències per a usos i obres d’instal·lacions de parcs solars i fotovoltaics en tot el sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat de la ciutat, incloent les partides de l’Horta.

Categories