JARC es reuneix amb la Paeria per parlar sobre els macro parcs eòlics i solars

L’organització agrària continua amb la seva agenda de reunions amb les diferents administracions per demanar una planificació ordenada de les energies renovables al territori. Aquesta tarda es reuneix amb Miquel Pueyo, alcalde de Lleida.

L’entitat està en contra del model de concentració massiva de centrals eòliques i fotovoltaiques promogudes  majoritàriament per grans empreses energètiques, i demana que es modifiqui substancialment el Decret-Llei 16/2019 de mesures urgents per a l’emergència climàtica i impuls a les energies renovables, i que es prioritzi l’ocupació de sòl urbà i les instal·lacions petites i pròximes al consum.

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya vol transmetre la seva preocupació a les Administracions sobre la manera com s’està implementant de l’Agenda 2030 a Catalunya i, en concret en relació amb les energies renovables, i les mesures que pot comportar el Pla Nacional per a la seva implantació. La setmana passada l’entitat també es va reunir amb la Diputació de Lleida, i va incloure aquest tema entre els punts a tractar durant la trobada.

El Govern de la Generalitat, amb la Declaració formal d’Emergència Climàtica, va assumir una  sèrie de compromisos, entre els quals figura el d’elaborar una estratègia territorial per a la implantació de les instal·lacions d’energia renovable, fonamentalment eòlica i fotovoltaica, necessàries per desenvolupar la transició energètica a Catalunya.

El desplegament de l’Agenda 2030, mitjançant els 17 ODS i les 169 metes a assolir, és el full de ruta per avançar cap a un model de societat més just i sostenible. En aquest sentit JARC, com a organització representativa d’un sector compromès amb el medi ambient i les persones de territori hi està totalment d’acord, però no de la manera que s’està gestionant, i així ho va fer públic també a la concentració que va tenir lloc diumenge a la capital lleidatana en contra del Decret que impulsa les energies renovables, “Cal tenir en compte el territori, la gent que hi viu, preservar el paisatge, i que no perjudiqui l’activitat agrària”.

L’organització agrària vol transmetre a la Paeria algunes de les qüestions que s’haurien de tenir en compte a l’hora de dur a terme aquestes accions que afecten el sector agrari. Principalment, l’entitat considera essencial que es revisi i modifiqui el Decret-Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i impuls a les energies renovables. El sector agrari hauria d’estar equitativament representat en el text legal, i donar prioritat a l’ocupació de sòl urbà i les instal·lacions petites i pròximes al consum.

Principals demandes de JARC

  • Una planificació ordenada i responsable del conjunt del sòl, amb una visió global, que respecti l’activitat agrària, el valor paisatgístic i ambiental.
  • Fomentar les plantes de biogàs que permetin obtenir energia a partir de les dejeccions.
  • Fomentar l’aprofitament de les teulades dels edificis i de la connexió de la xarxa existent (amb la consegüent retirada de la què ha quedat obsoleta).
  • Prioritzar la sobirania alimentària, preservant el manteniment d’agricultors i ramaders al territori. No fomentar els parcs energètics en detriment d’hectàrees agràries productives per a produir aliments.
  • Afavorir la producció d’energia renovable en explotacions agràries pel seu posterior abocament a la xarxa. Suport econòmic i exempcions fiscals als productors que efectuïn inversions en fonts d’energies renovables pel seu autoabastiment.
  • En contra d’un model de concentració massiva de centrals eòliques i solars promoguts majoritàriament per grans empreses energètiques.
  • Moratòria en la concessió de llicències per part dels Ajuntaments fins a la revisió i modificació del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre.
  • Desplegament de la Llei 3/2019, de 17 de juny dels espais agraris, en relació amb la planificació territorial sectorial agrària, amb la finalitat de preservar i protegir els espais agraris com un recurs natural essencial per a la producció d’aliments i per la seva viabilitat econòmica.

Categories