JARC traslladarà al MAPA la petició d’ús de biocides per posar fi a la plaga de conills

Dos representants de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya participaran en la reunió bilateral organitzada per COAG, amb el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) per plantejar solucions a les superpoblacions de fauna salvatge.

Indemnitzacions per als afectats pels danys de fauna mentre no se solucioni el problema i autorització dels biocides per posar fi a la plaga de conills són dues de les mesures que l’entitat proposarà a Madrid.

 

Els representants de JARC, Lluís Viladrich, cap de la sectorial de Fauna i Vicenç Pascual, cap de la sectorial de Cereals, participaran l’11 d’abril en la primera reunió amb el Ministeri, organitzada per la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), entitat que representa l’organització agrària en l’àmbit estatal, per presentar propostes per posar fi a les poblacions descontrolades de conills que assolen Catalunya. Entre les principals reivindicacions de l’entitat catalana, l’única que compta amb interlocució a Madrid i Europa, estan les compensacions econòmiques als productors afectats i que s’autoritzi l’ús de biocides.

 

Danys produïts per conill

A Catalunya, en general, la població de conills aquesta desorbitada produint danys incalculables. Ara bé, les principals zones amb major afectació es focalitzen a la Plana de Lleida, Osona a la Catalunya central, i en les zones vitivinícoles del Penedès.

 

Plana de Lleida

El passat 3 de març en la massiva manifestació que va tenir lloc a Lleida va quedar palesa la desesperació i la impotència dels agricultors pels danys que està provocant la plaga de conills. La conselleria calcula que, de mitjana en aquesta zona, les densitats de conill són de 126 animals/km², +34% respecte al 2022, malgrat que les estadístiques de caça en comparativa amb els danys fan presagiar que són molt majors.

 

En aquest cas, s’ha decretat l’emergència cinegètica en 74 vedats de la província de Lleida, en els quals s’activen mesures addicionals, tot i que des de JARC, considerem que són insuficients, i que l’afectació és extensible a molts altres municipis no contemplats en la mateixa resolució d’emergència. La zona en la qual s’ha decretat l’emergència i les hectàrees de cultius afectades en l’àrea són:

 

Cereals 86.397
Farratges 23.612
Cultius industrials 921
Hortalisses 465
Lleguminoses gra 3.190
Tubercles 23
Fruita (dolça i seca) 35.716
Olivera 10.782
Vinya 3.454

 

El grau d’afectació vària en funció de les finques, però en el cas de cereal i farratges, s’estima que unes 3.000 hectàrees podrien tenir més del 80% de pèrdues.

 

Catalunya central – Osona/ Girona

Es tracta d’una zona ramadera i, enfocada predominantment al cultiu de cereal i farratge. A nivell general no hi ha una densitat poblacional tan gran com la de Lleida, però sí de forma localitzada, amb camps totalment arrasats.

 

Penedès

Les afectacions en el cultiu de la vinya que, de moment poden ser puntuals, pèrdues generalitzades de fins al 10% en finques, però s’estan produint, cada vegada, amb més assiduïtat.

Categories