JARC pressiona per facilitar l’accés a la terra als joves

L’entitat fa anys que defensa davant les Administracions l’impuls de diferents mesures perquè els menors de 41 anys puguin superar els principals obstacles a l’hora d’emprendre la seva empresa agrària. Es resumeixen en quatre grans eixos: afavorir el finançament i els incentius fiscals, facilitar la contractació d’assegurances i l’accés a la terra.

El camp està envellit. Només un 9,72% dels perceptors de la PAC tenen menys de 41 anys, i el 40% són majors de 65 anys. En una dècada s’hauran jubilat 6 de cada 10 agricultors. Si no es fa un gir de timó de les polítiques agràries, el camp quedarà buit.

La bona notícia és que Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya ha registrant un interès creixent dels joves per incorporar-se a l’activitat agrària en el darrer any. Les experiències viscudes per la pandèmia han fet veure el camp amb altres ulls. L’agricultura i la ramaderia es perceben cada dia més com a una activitat essencial per garantir aliments de qualitat i proximitat, i per tant, hauria de ser una professió amb present i futur a favor de la sobirania alimentària i la sostenibilitat. Tanmateix perquè sigui possible les Administracions hauran d’abonar el terreny amb noves polítiques agràries.

Un dels principals reptes és facilitar l’accés a la terra, mitjançant el registre de terres en desús. JARC recorda que el juny de 2019 es va publicar la Llei d’Espais Agraris, i, segons recull el text legal, el Departament d’Agricultura havia de promoure l’aprovació d’un reglament per regular el funcionament del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús, en el termini de 6 mesos des de la seva publicació. L’esborrany del reglament regularia les condicions per l’arrendament d’aquestes terres, donant prioritat als joves. Al juny farà dos anys i la Llei encara no s’ha desplegat.

 

Incorporar-se és una carrera d’obstacles

La terra és un recurs bàsic i escàs, costa que canviï de mans. A aquest fet se suma l’actual concentració de macro parcs d’energies renovables que ocupen sòl agrari, per la manca de planificació causada també perquè la Llei d’espais agraris no està desplegada. No sorprèn per tant que els preus resultin sovint inassequibles, amb relació a la rendibilitat de l’activitat agrària.

Una situació similar es produeix amb els ajuts de la Política Agrària Comuna. Existeixen perceptors d’ajudes de la PAC sense activitat agrària real, que dificulten l’accés a aquests ajuts als agricultors joves. Per aquest motiu, l’entitat pressiona per aconseguir una altra política agrària orientada als agricultors realment actius, que superi l’actual sistema que penalitza als joves que volen incorporar-se, amb ajuts més àgils i flexibles

Hi ha un excés de burocràcia i exigències per accedir als ajuts d’incorporació. Les inversions inicials que han de realitzar per iniciar l’activitat agrària són importants, i l’ajuda econòmica arriba fraccionada a partir del segon any d’activitat. Sense oblidar que no sempre es generen suficients beneficis els primers anys.

 

Davant d’aquesta situació JARC continua pressionant per aconseguir:

  • Mesures fiscals i de cotització a la Seguretat Social específiques per a la incorporació dels joves.
  • Ajuts efectius destinats a garantir el relleu generacional.
  • Plans Estratègics per engrescar als joves a dedicar-se a l’activitat agrària.
  • Préstecs amb condicions favorables.
  • Acompanyament pels projectes d’emprenedors.
  • Facilitats d’accés a la terra.
  • Ajuts i descomptes per la contractació d’assegurances.
  • S’ha de prioritzar el relleu generacional i la incorporació de joves en les polítiques agràries desenvolupant els següents eixos: fiscalitat, finançament i assegurances agràries.

Categories