JARC planteja solucions per garantir la mà d’obra i la producció d’aliments amb mesures de seguretat

  • L’organització agrària proposa mesures per assegurar que determinats sectors com la vinya, l’horta o la fruita, disposin de la mà d’obra necessària per realitzar les tasques que demandarà el camp d’aquí a 15 dies.
  • L’entitat vol comptar amb el compromís del Servei Català d’Ocupació (SOC) de l’àmbit municipal per coordinar l’oferta i la demanda de temporers amb residència pròxima al lloc de treball per minimitzar els riscos de contagi i propagació del COVID-19.
  • L’adaptació i adequació de maquinària agrícola per efectuar tasques agrícoles pròpies d’aquesta època pot donar resposta a algunes tasques del camp que s’han de realitzar a la primavera.

 

Amb la Declaració de l’Estat d’Alarma per part del Govern de l’Estat el passat 14 de març, el sector agrari ha esdevingut un sector bàsic i clau mentre duri aquesta situació de total excepcionalitat, atès que abasteix i assegura el subministrament de productes de primera necessitat. Els productors d’aliments, explica Jaume Domènech, cap sectorial de Laboral de JARC, “hem de buscar alternatives que ens permetin continuar desenvolupant la seva activitat, amb unes circumstàncies que agreugen la ja habitual manca de mà d’obra qualificada per dur a terme certes tasques agrícoles”, i afegeix,  “Per descomptat, en tot moment mantenint els requisits i obligacions imposats a nivell sanitari i de seguretat dels treballadors”.

Jaume Domènech, explica que existeix una preocupació real en el sector, de no poder disposar de personal suficient per cobrir totes aquestes tasques, que en molts casos, fins ara, es feia a través de personal de contractació en origen amb països tercers.

Per altra banda, el cap de Laboral recorda que el passat dia 20 de gener, des de JARC s’instava a les administracions a explorar noves vies de contractació, tenint en compte les diferències territorials i les necessitats específiques de formació que han de tenir els treballadors a cada zona de Catalunya.

Davant de les circumstàncies actuals JARC, planteja dues propostes per tal d’intentar poder resoldre aquesta situació. La primera, que dirigirà a les Administracions competents, per demanar el compromís dels Serveis d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC), en l’àmbit municipal, de cobrir mitjançant els seus inscrits, la necessitat de mà d’obra que es pugui donar en les explotacions agràries d’aquell municipi. D’aquesta manera s’eviten desplaçaments llargs dels treballadors demandants i l’obligació d’allotjament, per part de l’empresari (inconvenients diversos en quant als requisits de confinament establerts).

La segona proposta té a veure amb l’adaptació i adequació de maquinària agrícola per efectuar tasques agrícoles pròpies d’aquesta època, sobretot en el sector de la fruita (aclarida d’arbres), com podria ser la utilització del raspall o màquina per aclarida de flor aplicat pel fruit.

 

Categories